Индустриални решения

 

Инфраструктурни решения

Tехнически решения за разнообразни условия на инсталиране, като морска солена вода, речни преминавания, високопланински монтаж, инсталации в тунели, окачен монтаж а така също и решения за специфични конфигурации на земния релеф (изключително дълбоки изкопи за полагане на тръбите, много стръмни трасета, силно корозионни почви и  т.н.). 
Провеждаме научни изследвания и проучвания за да намерим творчески решения в много области като антикорозионни покрития за тръбите, ергономичност при работа с продуктите, улеснения при инсталиране и използване на готовите продукти.

От PAM
 

Технически изолационни решения

 
 
Със своето свойство за наличие на хлориди < 10 mg/kg, серията технически топлоизолации Orstech са предпочитани за приложение в промишлеността, където има изисквания за изолации от високи температури. Високото качество ги направи предпочитани продукти при изграждането на нови заводи в България.

От Isover