Стратегията Habitat

 

Какво означава Habitat?

За Saint-Gobain, хабитат е много повече от просто строеж на сгради. За нас, Хабитат означава всичко, свързано с къщи, апартаменти и местата, където живеем и работим, където си почиваме.


На английски език "Habitat" е мястото, където живеем. На френски език означава жилищните условия.

Habitat се отнася за начина ни на живот, където грижата за комфорта, за сигурността и естетиката вървят ръка за ръка с грижата за околната среда.
 
 

Стратегията Habitat

Амбицията на Saint-Gobaon е да бъде световен лидер в хабитат пазара, предлагайки иновативни решения, които отговарят на глобалните предизвикателства на икономически растеж, енергетика и околна среда.

Стратегията Habitat е определена през 2007 г. от главния изпълнителен директор на Saint-Gobain, Пиер Андре де Шалендер.

 
Изпълнението на проекти, свързани с хабитат, представлява стратегически приоритет на Групата.Моделът на растеж на Групата, организиран около трите сектора (Дистрибуция, Строителни продукти и Иновативни материали), допринася за развитието на тази стратегия.


Ние притежаваме уникални умения, които ни позволяват да отговаряме на нуждите на пазара. Всеки един от основните ни сектори развива постоянно предимствата си и може да се възползва максимално от тях, като например задълбоченото познаване на клиенти и пазари в сектор Дистрибуция, силното присъствие на търговските марки в сектор Строителни материали и използването и развиването на най-съвременните технологии в сектор Иновативни материали.
 

Наша цел е иновацията!

Прилагането на стратегията хабитат на практика се основава до голяма степен на изследователска дейност и концентрирането й в тази посока. Центровете за изследователска и развойна дейност на Сен-Гобен работят например върху създаването на иновативни прозорци и осветление за сградите, алтернативни източници на енергия като фотоволтаични панели, намаляване потреблението на енергия, рециклиране на отпадъци и т.н.

Развиваме програми за общи дейности между основните ни сектори и насърчаваме партньорски взаимоотношения в областта на иновациите. От много време насам обръщаме голямо внимание на развитието базирано на иновации.

Заслужава да се отбележи, че Групата:
  • Инвестира в изследователска дейност, с бюджет за научни изследвания и развитие, който достига  М €430.
  • има осем основни центъра за изследвания и развитие по целия свят
  • насърчава иновативни продукти, които имат голям успех сред клиентите
Стратегията хабитат е инвестиция, чрез която потребителите печелят много повече, отколкото са вложили. Това действие ще допринесе за благополучието на хората и планетата в бъдеще. Ако се погледне в перспектива средствата, отделени за отопление или охлаждане, са много, поради неизолирани пространства, сгради с ниска енергийна ефективност, прозорци които отзяват и т.н. Нашите решения целят да предотвратят това, а именно енергията да не се губи, а да се запазва в жилището.
 

Основните предизвикателства

Уповавайки се на международния ни опит и основните тенденции в сектора, вече можем успешно да определим, че бъдещите домове ще:
  •      Консумират малко количество енергия
  •      Осигуряват комфортна жизнена среда
  •      Обединяват нововъведения от всички фирми, които формират строителния сектор, включително майстори и занаятчии.
Това са и трите основни направления на нашата хабитат стратегия.

НАМАЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Въпросът за енергийната ефективност представлява едно от най-големите предизвикателства в световен мащаб. Сен-Гобен предлага решения, които позволяват намаляване на потреблението на енергия чрез следните средства:
  • Намаляване на търсенето в енергия - например чрез топлоизолация.
  • Производство на енергия от възобновяеми източници - например чрез слънчева енергия.
  • Оптимизиране на търсенето в енергия - например чрез системи за осветление с намалена консумация на енергия и използване на възобновяеми енергийни източници.
КОМФОРТНА ЖИЗНЕНА СРЕДА

Представяйки си един перфектен дом, ние предполагаме, че той трябва да бъде безопасен за неговите жители, да предоставя удобни и приятни условия за живот и да е място, което може да бъде подредено според нашите желания и потребности.

Сен-Гобен предлага продукти и решения, които отговарят на тези изисквания. Нашите продукти позволяват подобряване на топло- и звукоизолация, увеличават нивото на защитата срещу пожар и кражба, правят домовете визуално приятни и комфортни.

СЪТРУДНИЧЕСТВО В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР

Като световен лидер, Групата Сен-Гобен е много активна в трансформирането на строителния пазар.  Ние имаме всички предимства: силни марки, производство, финансови възможности и международно влияние, технологични възможности и много добре разработена дистрибуционна мрежа. За да постигнем целите си работим с всички участници в строителния пазар като архитекти, строителни фирми, майстори и други експерти.