Жилищни ремонти

Ремонт

Подобряваме средата за живот


Строителството и ремонтът на жилищни сгради е основната дейност на групата Saint-Gobain, която включва повече от половината ни продажби. Ние предоставяме на своите клиенти уникалната си експертиза чрез разработване, производство и продажба на широка гама строителни материали, които целят подобряването на акустичния, топлинен и здравен комфорт. Групата предоставя решения на професионалисти, които комбинират енергийна ефективност с функционални и естетически качества, които са особено видими в програмата Multi Comfort.
 
Широката продуктова гама на Saint-Gobain предлага достъп до голям набор продукти и услуги за различни видове ремонтни дейности и различни видове потребители: майстори, строителни фирми и собственици на жилища. Всяка наша марка отговаря на нуждите на местния пазар, за да ни позволи максимално добре да посрещнем очакванията на клиентите ни за продукти и услуги, включително възможности за обучение, практични ръководства, продуктиво селектори и много други.
 
Когато става въпрос за ремонт на жилищни сгради трябва да се имат пред вид много предизвикателства: енергийна ефективност, влияние върху здравето, звуков и топлинен комфорт, и не на последно място ефект върху околната среда. Нарастващата урбанизация в развиващите се държави и амортизацията на старите сгради изискват увеличаващи се усилия в насока ремонт и реновация на най-старите сгради.

 

Нашите продукти

 

Интериор
Екстериор