Защо домът и офисът Ви оказват влияние на Вашите настроение и здраве

09.11.2020 г.
Илюстрация от Elisa GВhin за Saint-Gobain Статията е написана в сътрудничество с ArchDaily


Когато говорим за комфорт, кое е първото нещо, което Ви идва на ум? Лукс, плюшени столове или елегантен интериор? Малцина биха си помислили за офиса си и причината за това е, че не познават алтернативното разбиране за комфорт. Ако определим офисните пространства като място за живот и работа, което задоволява нуждите на хората за изпълнение на специфичните за даденото помещение дейности, е очевидно, че архитектите играят ключова роля за осигуряването на комфорта. И този комфорт не се отнася само за пространства, които са предназначени за занимания през свободното време.

Архитектите и дизайнерите са отговорни за визуалните, топлинните и акустичните характеристики на пространствата, както и за качеството на въздуха в помещенията на офисите и домовете ни. Те са от основно значение, като се има предвид, че типичният градски жител прекарва средно 90% от времето си на закрито. Ние постоянно изпитваме физически, психологически и физиологични последици от баланса (или дисбаланса) в дизайна на вътрешните помещения.

Имайки предвид тези факти, необходимостта от топлинен комфорт изглежда очевидна (и е наистина такава). За съжаление, обаче, в цялостната архитектурна визия за сградата, той често е пренебрегван. Освен измерването на акустичните и визуални аспекти на всяка сграда, архитектите трябва да имат предвид и  концепциите, които движат и са в основата на добрите практики. Разбирането за това, как изборът на материали ще окаже влияние на оценката на качеството на конферентните зали, театрите, домовете и т.н., може да подобри процеса по вземане на решения, което от своя страна да доведе до създаването по-удобни пространства.


Фактори на комфорт и как ги измерваме

Акустичен комфорт 
Акустичният комфорт се характеризира с наличието на подходящо ниво на звука. Това означава липса на нежелан шум и постигане на качество на звука, който искаме да чуваме. Според вида на сградите (жилищна, офис, училище, здравно заведение или хотел), и дейностите в тях, трябва да се използват подходящи елементи за постигането на акустичния комфорт.
 
Визуален комфорт
Светлината е от решаващо значение за качеството на живот в сградите.
Тя не само вдъхва живот на архитектурата, но и ни кара да искаме да прекарваме повече време в нея. Различните задачи изискват специфични нива на светлина. Добрата осветеност на помещенията допринася за по-доброто възприемане на естествената и изкуствена светлина. Визуалната връзка с външния свят, чрез гледката, която имаме през прозорците, оказва влияние на нашия биологичен часовник и заедно с комфорта, който имаме във вътрешните пространства, подсилва чувството за естетика.
 
Топлинният комфорт се определя от температурата на въздуха, влажността и от отсъствието на течение в помещението. Идеалните нива на температурата са различни за хората и варират в зависимост от географското разположение и културата им. Приема се, че температура в помещенията между 21ºC и 24ºC осигурява най-голям комфорт за живеещите.
 
Комфортът на въздуха (качеството на въздуха) се определя от притока на свеж въздух и от наличието (или отсъствието) на замърсители и миризми в помещенията. Най-често е оценяван, чрез измерване на концентрацията на СО2 и ЛОС (летливи органични съединения), както и чрез броя на микрочастиците и наличието на биологични токсини.

Илустрация от Elisa GВhin за Saint-Gobain
Илюстрация от Elisa GВhin за Saint-Gobain 


Ресурси, ефективност и качество на живот

С продължаващата урбанизация и имайки предвид, че всяка седмица 1 милион човека на планетата се местят да живеят в градовете, ние трябва да имаме предвид, че е важно да строим устойчиво (намалявайки силната зависимост от природните ресурси), като същевременно взимаме под внимание здравето и качеството на живот на обитателите. Грижата за доброто здраве не е единствено личен ангажимент. Съществуват големи разходи в обществото, свързани с болни хора и намалена производителност. Според доклад на ASHRAE (Американското общество на инженерите по отоплителна, охладителна и климатична техника), намаляването на случаите на респираторни заболявания, алергии и обикновени настинки може да спести десетки милиарди долари – и тази промяна започва с дизайна.

Като архитекти ние трябва да намалим разликата в знанията между нас и експертите в строителството, и да се запознаем с концепциите, които отговорят на проблемите, с които се сблъскваме. Този подход не само ще помогне на потребителите на сградите, но също така играе важна роля за устойчивостта и кръговрата. Архитекти, производители и изпълнители трябва да бъдат наясно с начините за справяне с проблема с отпадъците особено, когато ремонтните дейности стават все по-чести. Някои от стратегиите, които трябва да имате предвид, когато създавате нови проекти, варират от лесно демонтиране на модулни и сглобяеми строителни системи до 3D принтиране и най-важното, потенциала на все по-честата употреба на BIM за намаляване на времето за строителство, генерирането на отпадъци и логистичните разходи.Илюстрация от Elisa GВhin за Saint-Gobain 


Архитектите могат да управляват ефективността на ресурсите и комфорта по много изкусни, но важни начини и това е просто въведение в много по-мащабна дискусия.
Тези принципи могат и трябва да бъдат приложени при всякакви климатични условия и при различни типове сгради. За да научите повече за аспектите на строителната наука, която прави промяната в сектора, можете да се запознаете с още полезни статии в archdaily.com посветени на комфорта и устойчивостта в архитектурата. Също така, в страницата на Multi Comfort на Saint-Gobain можете да откриете множество образователни статии.

С това допълнително познание, архитектите могат да се превърнат в лидери в устойчивия и енергоефективния дизайн. Друго преимущество – с намаляване на отпадъците в строителството, което от своя страна е свързано с основните принципи на комфорт, Вие също така ще допринесете за по-интелигентно урбанизиран и по-малко зависим от ресурсите свят.