За 10-та поредна година, Saint-Gobain е една от 100-те най-иновативни компании в света

10.03.2021 г.
Top100 Global Innovation Saint-Gobain е една от 100-те най-иновативни компании в класацията на Clarivate Top 100 Global Innovator ™ 2021 за десета поредна година.
 
Класирането е въз основа на броя подадени патенти, но също така и въздействието, което изобретенията на даденото дружество оказват върху патентните декларации на други дружества. Процента на успешно подадените патенти, както и предприетите стъпки за правна защита на патентите, подадени по целия свят.
 
Компанията е номинирана за първи път през 2011 г. От тогава Saint-Gobain има:
- повече от 4000 патента,
- финансирани над 100 академични дисертации,
- разработени основни продуктови иновации на всички свои пазари, за да запази лидерските си позиции, съчетавайки производителност, ползи за клиентите и устойчивост,
- подобрени производствени процеси, като особенно значение има намаляването на енергията и ресурсите за производството,
- иновации в обслужването на клиенти и управлението на веригата за доставки, по-специално благодарение на цифровите технологии и използването на данни и изкуствен интелект.
 
„Saint-Gobain непрекъснато се подобрява, за да обслужва своите клиенти и да отговаря на очакванията на обществото. На бързо променящите се и силно конкурентни пазари, повече от всякога иновациите са в основата на нашата стратегия. Нашите екипи са напълно мобилизирани, за да посрещнат основните предизвикателства на нашето време, особено научните и технологичните, за да постигнем нашата цел - "Making the World a Better Home". Да бъдеш признат за десета поредна година като една от 100-те най-иновативни компании в света е голям повод за гордост “, каза Benoit Bazin, главен оперативен директор на Saint-Gobain.
 
Иновации, научноизследователска и развойна дейност в Saint-Gobain в цифри


Въпреки безпрецедентната здравната криза, Групата, която има над 3600 изследователи, е инвестирала 428 милиона евро в научноизследователска и развойна дейност през 2020 г. За да се защити и подобри стойността на тези иновации, се подават повече от 400 патента всяка година, като по този начин се засилва лидерската позиция на компанията на пазарите, на които оперира.
 
Saint-Gobain има осем центъра за научноизследователска и развойна дейност по целия свят, които са подкрепени от многобройни звена за развитие, посветени на конкретни бизнеси или географски райони. Тези осем центъра - три във Франция и пет други в Бразилия, Китай, Германия, Индия и САЩ - предлагат на цялата група широк спектър от експертни познания в областта на материалите и технологичните науки.
 
Иновациите в рамките на Групата се провеждат открито, чрез подход за съвместно развитие с клиенти и доставчици, но също така и чрез академични партньорства и сътрудничество със стартиращи фирми и инкубатори.
 
Бъдейки една от 100-те най-иновативни компании е признание за постоянния фокус на Saint-Gobain върху иновациите, научноизследователска и развойна дейност. Доказателство за експертизата и ангажираността на екипите на Saint-Gobain да предоставят на клиентите нови и диференцирани решения, които отговарят на предизвикателствата за защита на планетата и се стремят към комфорт и благополучие, производителност и производителност.
 
 
За групата Saint-Gobain
 
Saint-Gobain проектира, произвежда и дистрибутира материали и решения за строителството, автомобилната индустрия, здравеопазването и много други индустриални приложения. Разработени при непрекъснат иновационен процес, те са навсякъде около нас на местата в които живеем, работим и почиваме, като ни осигуряват комфорт и сигурност, като в същото време отговарят на предизвикателстата за устойчиво строителство и ефективно управление на ресурсите, целящи промяна в изменението на климата. Всичко това е резултат от целта на Saint-Gobain, “MAKING THE WORLD A BETTER HOME “, която отговаря на общата амбиция на всички служители в Групата да действат всеки ден, за да направят света по-красиво и устойчиво място за живеене.
 
В световен мащаб, компанията е лидер в устойчивото строителство с € 42,6 милиарда продажби през 2019 г. Повече от 170 000 служители, разположени в 70 страни и ангажираност да постигне въглероден неутралитет до 2050 г.