Устойчивост

Saint-Gobain предлага решения, които правят по-ефективни сгради от гледна точка на тяхното потребление на енергия, и които помагат да се допринесе за спасяването на планетата. Повечето от решения на Групата (особено тези с използване на стъкло, изолация от минерална вата, гипсокартон, и фасадни и подови покрития) вече помагат и ще помогат още повече в бъдеще за подобряване на енергийната ефективност на сградите.
 

Какво е устойчиво строителство?

Устойчивото строителство дава възможност на хората да се радват на дом, съобразен с изискванията за енергийна ефективност и комфорт. Строителните решения на Saint-Gobain са създадени с мисъл за хармония между човека и природата. Стремежа ни е да предлагаме на нашите клиенти не просто сграда, а един по-добър и по-здравословен начин на живот.

Целта на устойчивото строителство е да намали влиянието на сградите върху околната среда през целия им жизнен цикъл, като същевременно да оптимизира икономическата им стойност, комфорт и безопастност на живущите.

ПЛАНЕТА – ХОРА – ПРОСПЕРИТЕТ: НОВ И ПО-ГЛОБАЛЕН ПОДХОД ЗА СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР.

Докато стандартното строителство се ръководи от краткосрочни икономически цели, то устойчивото строителство е базирано на най-добрите практики, които насърчават дълготрайната икономичност, качество и ефективност. На всеки етап от жизнения цикъл на сградата, тя повишава комфорта и качеството на живот, докато същевременно намалява негативното влияние върху околната среда и повишава икономическата устойчивост на проекта. Сграда, проектирана по устойчив начин, минимизира използването на вода, първични суровини, енергия, земя... през целия си живот.
  
Устойчивото строителство е тясно свързано със здравето и благополучието на хората.
 

От стандартните практики към „добрите практики”

Стандартните строителни практики, ръководени от краткосрочни икономически цели, често демонстрират малка загриженост за енергоефективността или още повече за икономическото, социалното или екологичното влияние на застроената площ. Устойчивото строителство се опитва да прекрати тези практики.

 „НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ” НАБЛЯГАТ НА :
 • Ценова ефективност и дълготрайна изгодност на сградите;
 • Издръжливост и здравина;
 • Енергоефективност;
 • Смекчаване на климатичните промени;
 • Запазване на водата и другите природни ресурси;
 • Комфорт (топлинен, звуков, визуален...)
 • Работоспособност, безопасност и здраве;
 • Качество на въздуха в помещението;
 • Намаляване на замърсяването на въздуха, водата и почвата;
 • Естетика.
 • вътрешно рециклиране
 • възобновяеми енергийни източници
 • рециклируеми или биоразградими строителни материали 
 • смесване с местната околна среда ( особено в извънградски райони)
 

Научете повече

 
Устойчиво строителство - семействоЗапознайте се със Стратегията Хабитат на Saint-Gobain

Вижте статиите ни, свързани с устойчиво строителство.

Вижте брандовете и решенията на Saint-Gobain в България.