Условия за ползване

 

Условия за ползване на сайта www.saint-gobain.bg

1.Въведение

Тази електронна страница съдържа условията, при които можете да осъществявате достъп до сайта („Сайтът”) и да разглеждате материалите, които се предоставят чрез него (включително чрез версия за мобилен браузър, доколкото такава е налична). Взаимоотношенията между потребителите на Сайта, евентуални договори и извършени плащания между тях, съответно между колективи/ организации, към които те принадлежат, не са предмет на настоящите Условия. Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване („Условията”) преди да започнете да използвате Сайта.
 
Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД, (по-долу за краткост наричано „Сен Гобен“ или „ние“). Сен-Гобен е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление област София, община Костинброд, гр. Костинброд 2230, „Индустриална зона”, ул. „Император Константин Велики” № 13
 
Целта на този сайт е да се предостави информация за Групата Сен-Гобен в България и в целия свят.

2. Отговорност

Този Сайт е предназначен само за предоставяне на информация и не представлява търговска оферта, както е определено от гражданското право. Сен-Гобен ще положи максимални усилия, за да се гарантира, че информацията, публикувана на Сайта е актуална и вярна, но не може да бъде държана отговорна за резултатите от действията, предприети въз основа на тази информация. По-специално, не носим отговорност за вреди, произтичащи от използването на или разчитането на тази информация. Рискът, свързан с употребата на този уебсайт се носи единствено от потребителите на Сайта.

Сен Гобен си запазва правото да променя съдържанието на публикуваната информация и данни по всяко време, без предварително известие до потребителите на Сайта.

Дружеството не може да бъде държано отговорно за съдържанието на външни сайтове, с които се установяват връзки. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на информация от трети страни и реклами, публикувани на Сайта.

3.Интелектуална собственост

Сайтът и неговото съдържание, включително, но не само, текст, дизайн, софтуер, снимки, илюстрации, графики, звук, са собственост на Сен-Гобен и/ или на неговите партньори, клиенти, потребители и са защитени с авторско право и други права на интелектуална собственост, съгласно българското законодателство и съответните международни конвенции. 

Можете да използвате съдържанието на Сайта само в съответствие с настоящите Условия. 
Нямате право да използвате, изтегляте, копирате или отпечатвате текстово или графично съдържание от Сайта, освен ако е само за Ваше лично ползване с нетърговска цел. 

Нямате право да променяте, видоизменяте или изтривате никакви материали, търговски марки или други фирмени знаци или каквато и да е част от съдържанието на Сайта или хартиените или дигитални копия на материали, които сте отпечатали или изтеглили по какъвто и да е начин и нямате право без съгласието на Вебер да използвате илюстрации, фотографии, видео или аудио материали или графични материали. 

Всички права на собственост върху търговски марки и услуги, в това число логото („Търговски марки“), поставени на Сайта, принадлежат и ще продължат да принадлежат на Сен-Гобен, неговите подразделения и/или филиали или трети страни. Нямате право да използвате Търговски марки за каквито и да е цели. 

4.Хиперлинкове към нашия Сайт

Ваши сайтове могат да съдържат връзки към нашата основна страница, стига по този начин да не накърнявате и да не се възползвате от нашата репутация и да не нарушавате наши авторски права или други права на интелектуална собственост. Подобни връзки не следва да подсказват каквато и да форма на обвързаност, партньорство, взаимоотношения, одобрение или подкрепа от наша страна, когато такива не съществуват. 

Нямате право да поставяте хиперлинкове към Сайта в сайтове, които не Ви принадлежат, нямате право да управлявате или нямате право да публикувате съдържание на тях. 

Ваши сайтове могат да съдържат връзка само към заглавната страница на Сайта, а не и към други негови части. Запазваме си правото да оттеглим разрешение за поставяне на връзки към Сайта по всяко време и без предупреждение. Ако желаете да ползвате материали от нашия Сайт по начин, различен от посочените по-горе, моля обърнете се към нас на адрес: office@weber.bg 
 

5. Лични данни и бисквитки 

1.1. „Сен Гобен Кънстракшън Продуктс България“ ЕООД, ЕИК 131234803, седалище и адрес на управление: гр. Костинброд, ул. "Император Константин Велики“ № 13, тел.: 02 400 37 00  e-mail: office@weber.bg е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Настоящите правила за защита на личните данни имат за предмет обработката на данни на субекти, които се осъществяват посредством този интернет-сайт.

1.2. Администраторът изпълнява задължението си за защита на личните данни по подразбиране, като обработва посредством този уебсайт минимално количество абсолютно необходими за изпълнението на целите на обработване на данни, за минимален срок и за конкретно посочените и определени от администратора цели.  

Бисквитки

2.1. Този сайт използва бисквитки, които осигуряват правилното функциониране на сайта.

2.2. Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

2.3. Някои от нашите страници използват бисквитки, които не са абсолютно необходими, за да може уебсайтът да работи, но го правят по-удобен за използване. Можете да изтриете или блокирате бисквитките, но ако го направите е възможно някои функции на сайта да не работят както трябва. Бисквитките се използват за запаметяване на:
  • вашите настройки за показване на сайта
  • продуктите, които последно сте разглеждали;
  • информация дали сте приели или не използването на бисквитки на този сайт.
 
2.4. Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни са изцяло под наш контрол. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

2.5. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитките. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашето устройство, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате сайта, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

2.6. Лесно можете да приемете или откажете използването на бисквитки на този сайт, като щракнете върху една от следните връзки:  
Интегрирани продукти на Google

3.1. Сайтът използва Google Analytics със статистическа цел. Ваши данни /като например IP – адрес/, които не могат да ви идентифицират пряко, се записват с цел проследяване на посещаемостта на сайта.

Субекти на данни

4.1. Личните данни, които обработваме се отнасят до три категории физически лица –
  • посетители на сайта;
  • физически лица, отправящи запитване посредством контактна форма;
  • физически лица, заявяващи желание за участие в конкурс, изпращайки данни посредством сайта.
Цел на обработване

5.1. Целта, за която обработваме Вашите лични данни като посетител на сайта чрез използването на бисквитки, са персонализиране на определени негови функционалности с оглед приятно и удобно навигиране в него. Данните не могат да Ви идентифицират пряко. Същите не се съхраняват от администратора, а от Вашия компютър.

5.2. Целта, за която обработваме изискваните данни, е отговор на поставен от Вас въпрос. Без да ни посочите тези данни, е невъзможно да адресираме отговор до Вас и да го персонализираме. Също така, предоставените данни за контакт могат да бъдат използвани от нас, за да Ви информираме в бъдеще по електронна поща за предлагани от нас продукти, които биха представлявали интерес за Вас.

5.3. Целта, за която обработваме данните, подадени от лице, желаещо да участва в конкурс, е да управляваме процедурата по движение и приключване на конкурса и изпълняване на задължението ни да предоставим публично обявената награда. 

Основание за обработване

6.1. Основанието за обработване на данните Ви, независимо дали просто посещавате сайта, дали отправяте запитване или ни изпращате информация, заявявайки желание за участие в организиран от нас конкурс, е Вашето съгласие.

6.2. Във всяка от секциите, в изпълнение на задължението ни да осигурим възможност за ясно и свободно изразено съгласие за обработване, сме предвидили бутон, в който същото може да бъде заявено. Непредоставянето на съгласие води до невъзможност да осъществим описаните в т. 6 цели.

6.3. Основанието за обработване на данни при изпращане на електронни съобщения за целите на директния маркетинг е нашият законен интерес за този вид обработка. Независимо от това, Вие можете по всяко време да възразите против изпращането на подобен тип съобщения, като изпратите електронно писмо до office@weber.bg.

Срок на съхранение на данни

7.1. Данните Ви се съхраняват до момента, в който оттеглите съгласието си за това/съответно възразите против обработването на данните Ви за изпращане на електронни съобщения, което може да бъде заявено свободно по всяко време на посочените горе данни за контакт с администратора.

7.2. Срокът, до който се съхраняват данните Ви при отправяне на запитване, като предварително сте упражнили правото си данните Ви да не се съхраняват за целите на директния маркетинг, е непосредствено след отговарянето на запитването Ви, подадено чрез контактната форма на сайта.

7.3. Срокът, до който се съхраняват данните Ви при участие в конкурс, е до приключването му, съответно до изпълнението на задължение за предоставяне на награда, в случай че сте победител в конкурса.

Вашите права

8.1. Като титуляр на лични данни Вие имате правото да получите информация относно това дали Вашите данни се обработват, да изискате поправката им, както и унищожаването им, в случай че същите не са необходими на администратора, както и да депозирате жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че е налице нарушение на правата Ви като титуляр на обработваните данни.

Мерки за сигурност

9.1. Като оценява нивото на риска от обработване на лични данни и икономически целесъобразните мерки за защита въз основа на предварително направен анализ, администраторът е въвел подходящи технически мерки за защита на информацията.