Търговски и обществени сгради

Tertiary


 

Цялостни решения


За да отговорим на предизвикателства растеж, енергийна ефективност и закрила на околната среда, Сен-Гобен предлага иновативни решения за жилищни сгради, офиси, болници, училища и детски градини, и други обществени сгради. Строителните проекти, изпълнени като част от програмата Мулти-Комфорт, показват че е възможно да бъдат успешно строени и ремонтирани сгради с настоящо наличните материали и технологии.

Акустичен комфорт

Звуковият комфорт е точно толкова важен, колкото е и топлинният комфорт, когато планираме местата за живот извън дома. Акустиката влияе върху качеството на работа и по-общо върху ежедневната атмосфера в местата ни за работа, където ефективноста е от критично значение. За да отговорим ефективно на законовите изисквания и да предоставим нужното ниво на комфорт в търговските и обществени сгради, Сен-Гобен от много години провежда проучвания в търсене на решения за подобряване на звуковия комфорт в жилищни и не-жилищни сгради. Марките и партньорите на Групата обединяват опита си в тази насока, за да предложат най-добрите акустични иновации в цялостен подход.
 

Топлинен комфорт

Топлоизолацията на сгради е ключов процес, който цели да намали замърсяването, произлизащо от употреба на сградата - включително и при търговски и обществени сгради. Когато става въпрос за ново строителство и за реновации на съществуващи сгради, Сен-Гобен се стреми да създаде изолационна обвивка на сградата с възможно най-добрите характеристики, за да осигури ниски емисии на въглероден диоксид. За да отговорим на изискванията в тази област и на очакванията за комфорт в местата на живот, марките ни предлагат иновативни решения, които включват най-новите развития при външна, вътрешна, и вградена изолация.

Влияние върху околната среда

Подходът към устойчиво развитие на Групата се прилага към всичките ни бизнеси. Принципите на действие и поведение на Сен-Гобен засягат продуктите и услугите ни, околната среда (от дизайн на продуктите до вътрешни производствени процеси и маркетинг), и служителите на Групата (чрез прилагането на насоки за Здравеопазване, безопасност, и опазване на околната среда). 
 

Еко-иновативна култура

Сен-Гобен използва анализ на жизнения цикъл, за да измери екологичния си отпечатък. По този начин Групата предприема мерки за създаване на ползи, като в същото време намалява наблюдаваното влияние върху околната среда. Това е двойната цел на Еко-иновативната политика на Сен-Гобен, която трябва да доставя истинска добавена стойност на клиентите си под формата на продукти и услуги, които намаляват ефекта на инфраструктурата върху околната среда. Еко-иновативен продукт е този, който помага да се намали употребата на ресурси, особено енергия и вода, или такъв, който има по-малък ефект върху околната среда през целия си живот.
 

Нашите продукти


Интериор
Екстериор 
Индустрия