Световен ден на околната среда

06.06.2020 г.
World-Environement-Day Години наред, Saint-Gobain предприема мерки в посока грижа и опазване на околната среда. Тази отдаденост и поетите ангажименти се прилагат във всяка една държава, всяко населено място, където компанията оперира. Те включват оползотворяване на остатъчните материали, намаляване използването на вода, намаляването на въглеродните емисии и много други.

Вижте повече интересни факти в инфографиката или в нашата страница, посветена на устойчивостта.