Saint-Gobain с ново признание от международната организация CDP за усилията си за справяне с климатичните промени

29.01.2020 г.
Saint-Gobain-A-list За пореден път тази година, групата Saint-Gobain бе включена в Climate Change A List, изготвен от CDP – международна организация с нестопанска цел, която идентифицира компаниите с най-голямо участие в борбата с климатичните промени.
 
Saint-Gobain бе оценена за предприетите от компанията стъпки за намаляване на своите емисии на парникови газове през изминалата 2019 г., намаляването на климатичните рискове и развитието на нисковъглеродната икономика. Като пример за това са инсталираните от Saint-Gobain в Индия и Италия турбини, които да произвеждат електроенергия от енергийни източници, които до момента са били невъзобновяеми. До края на 2018 г. Групата е намалила CO2 емисиите си с 12% в сравнение с 2010 г.
 
Пиер-Андре де Шалендар, председател и главен изпълнителен директор на Saint-Gobain сподели: „Това признание подчертава участието и ангажираността на Групата за прозрачност по отношение на въпросите с климатичните промени, както и направените усилия до момента за намаляване на нашите CO2 емисии. Включването ни в Списъка е една положителна оценка и за амбициозния ангажимент, който поехме през 2019 г., да постигнем нулеви въглеродни емисии до 2050 г.
    
CDP събира данни за околната среда от над 8 400 компании и 900 градове и държави по света. Това прави платформата на CDP един от най-пълните източници на глобална информация по отношение на това какви действия са предприети от компаниите и правителствата за справянето с климатичните промени. Пълният списък с компании, които са включени в Climate Change A list, може да бъде открит тук: https://www.cdp.net/en/companies/companies-scores 
 
CDP оценява компаниите и ги класира в категориите от А до D на базата на изчерпателността на предоставената информация, осведомеността и управлението на рисковете, свързани с околната среда. Важен момент е и оценката на нивото им на лидерство и инициативност по отношение на екологията, видни от въведените от тях най-добри практики като поставянето на амбициозни и значими цели.