Регионален финал на XVI-тия Международен студентски конкурс „Multi Comfort“

16.02.2021 г.
MCSC-final Регионалният финал на XVI-тия Международен студентски конкурс „Multi Comfort“ 2020/2021 се проведе в изцяло дигитална среда на 12 януари 2021 г.
 
Конкурсът се организира за първи път на международно ниво от Saint-Gobain Isover в България през 2005 година и през годините се развива като най-големия световен форум за студентски проекти и вече достига до мащаб с хиляди участници. Целта на конкурса е да създава проекти, базирани на принципите и концепцията на Saint-Gobain за Multi Comfort, устойчивото развитие и енергийната-ефективност: оптимална интериорна среда, осигуряваща необходимото ниво на свеж въздух, както и топлинен, визуален и акустичен комфорт.
 
В тазгодишното издание, студентските проекти бяха за преобразуване на пространството на пост-индустриалния обект на „Coignet Enterprise“ в Сен-Дени в зелена жилищна, учебна и развлекателна зона.Журито на националния етап в състав Ян Махачек - СЕО Saint-Gobain България, арх. Жулиан Начев, aрх. Деница Княжевич - SGI, арх. Невена Данева - Иво Петров Архитекти и арх. Веселин Веселинов, разгледа всички проекти и зададе своите въпроси след всяка презентация.
 
 
Проекти, класирали се за финал на националния етап
 
 
ПРОЕКТ 1:      -co-M-unity-
Екип: Илиян Ангелов и Деница Делева – Второ място на конкурса

 
„ Проектът се отличава с изключително задълбочен анализ над проблемите и нуждите на обществото в зададената локация, на база на което предлага смело и категорично градоустройствено решение. В него е наблегнато на осигуряване на комфорт и сигурност за обитателите, като същевременно е търсен и ефекта на „преживяване“ за посетителите и преминаващите транзитно през квартала.“ -  aрх. Деница Княжевич – SGI
 
„Детайлно и  изчерпателно са разработени стратегии за: устойчива среда, термален и звуков комфорт, качество на интериорния въздух, визуален комфорт и пожарна безопасност. Към графичните материали на проекта е добавено и 3D видео.“ - арх. Веселин Веселинов

 
 
ПРОЕКТ 2: DREAM PARK SAINT-DENIS
Екип: Мира Вакрилова  Награда на публиката
Ръководител: проф. д-р арх. Боряна Генова

 
„Проектът се отличи с подробен анализ на съществуващата градоустройствена тъкан, ситуационно решение отделящо жилищния комплекс от съществуващата ж.п. линия посредством озеленена буферна зона, функционални и хармонични разпределения на различните типове жилищни сгради – изградени чрез използването на типология от 11 вида апартаментни единици с разнообразен характер, система за строителство на сградите посредством модули, екологична концепция за енергийна-ефективност и „устойчива“ архитектура, обемно – пространствени архитектурни решения с характерен и спокоен екстериорен образ, включително и запомнящи се цветови решения.“ – арх. Веселин Веселинов.ПРОЕКТ 3: GREEN HABITAT
Екип: Габриела Балджиева и Елвира Петрова 
Ръководител: доц. д-р арх. Милена Нанова

 
„В проекта е заложен изключително задълбочен анализ на особеностите на терена и географските предпоставки. Проследено е ослънчаването; обърнато внимание на ветровете и благоприятните гледки.
Проследена е съществуващата градска инфраструктура, спрямо която е изградена и вътрешната комуникация в имота. Предвидено е и изграждането на допълнителна улица, свързваща две задънени към момента улици, което е предпоставка за облекчаване на трафика в района.“ - aрх. Деница Княжевич – SGI
 
 

ПРОЕКТ 4: Sense of Nature
Екип: Мария Тунева и Ивона Жекова
Ръководител: проф. д-р арх. Боряна Генова

 
„Следвана е общата визия за формообразуване на квартала, като идеята е представена с добре илюстрирани графики. Следвайки тези принципи обаче, с проекта е нарушена основната структура на сградата – културно наследство, с което нейната същност и стойност са обезличени.
Във функционално отношение, образователния център следва основните правила за проектиране на учебни заведения. Спазени са географските посоки при ориентиране на класните стаи и допълващите функции.“ - aрх. Деница Княжевич – SGI
 
 

ПРОЕКТ 5: -
Екип: Никола Колев и Енчо Енев - Първо място на конкурса
Ръководител: проф. д-р арх. Боряна Генова
                           доц. д-р арх. Евгения Димова - Александрова
 „Формообразуването на квартала е продиктувано от идеята за интровертно „загърбване“ на външните неблагоприятни фактори и „отваряне“ на сградите към вътрешните богато озеленени пространства на квартала.
Алейната мрежа е изградена върху система от ключови точки и подходи, като следва спираловидно движение, насочващо към центъра на квартала.
Силно впечатление прави проявената мисъл за проследяване на визуалната перспектива и експонирането на историческите обекти в изграждането на обемното решение. 
Проследено е и е представено с илюстративен материал формообразуването на сградите и тяхната взаимовръзка.
Подчертана е и ясна пешеходна връзка, покрита с пергола, която е свързващ елемент на ниво терен между жилищните сгради.“ - aрх. Деница Княжевич – SGI
 
 
 
„Проектът се отличи с комплексен архитектурен подход в разработката на конкурсната задача, богата типология на жилищните модули и визуални материали, разработени на високо ниво.
 
Ситуацията на проекта, изследвайки човешките потоци и връзките с озеленените площи, осигурява спираловидна непрекъсната пешеходна връзка между богатата палитра от разнообразни обществени функции и пространства - разположени на партерно ниво на новопроектираните жилищни и обществени сгради и заобиколени от паркова среда.
 
Проектът включва последователни обяснителни схеми за морфологията на динамичната обемна композиция, съставена от типови много-фамилни жилищни и обществени сгради, следващи формата на спираловидното ситуационно решение. Обемно-пространственото архитектурно решение се състои от 6 масивни жилищни сгради, свързани помежду си с пешеходни алеи, покрити от перголи. Сградите са на 6 етажа и са изградени от 8 типа модулни жилища, отговарящи на нуждите и функционалната програма, отредена спрямо всеки вид обитатели: ателиета и едностайни жилища, апартаменти за семейства без деца, с едно или две деца. Функционалната схема е коридорна и жилищата са ориентирани максимално на юг, изток и запад. Сградите са терасирани на юг и запад с ниска част в посока към центъра на ситуационната композиция.
 
Динамиката на фасадите е създадена от редуването на ажурни слънцезащитни елементи, тераси и остъклени повърхности - покрити и засенчени от конзолни балкони. Разработени са интериорни визуализации. Обществените пространства са разнообразни и включват различни функции. Училището и детската градина следват логиката при формообразуването на съществуващите сгради, обект на архитектурното културно-историческо наследство. Представени са технически схеми, архитектурни детайли, калкулации за енергийна ефективност и концепции за Мулти-Комфорт.
 
Графичният визуален „изказ” е на много високо ниво. Презентацията на проекта е категорична и с ясен изказ.” – арх. Веселин Веселинов.

Пълен запис на презентациите можете да гледате тук: https://youtu.be/9MAMcNGTjuU 
 
 Видео от награждаване на победителите : https://youtu.be/1zEpro8KV_M