Показатели за социална отговорност на Saint-Gobain

CSR
ПРИОРИТЕТНИ  ПОКАЗАТЕЛИ:
 • Процент на обучавани новопостъпили служители в Принципите на поведение и действие
 • Намаление на CO2 емисии
 • Разнообразие на служителите
ДРУГИ  КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ:
 • Мулти-Комфортни проекти
 • Обучения по еко-иновации
 • Прозрачно оценяване
 • Намаляване на събитията за опазване на околната среда(EvE 2)
 • Безопасност (TRAR)
 • Показател за лоялността на служителите
 • Директни и индиректни работни места
 • Размер на местните поръчки в общите поръчки
В СЪРЦЕТО НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПРЕХОД

Оптимизация на дейността по опазване на околната среда - ЦЕЛИ 2010-2025
(изопродукти, базова година 2010)
-15% от използваната енергия
-20% от общите CO2 емисии

Развитие на енергийно-ефективни продукти
Средно** 3 месеца е времето, за което с нашите изолационни решения* се компенсират емисиите, необходими за тяхното производство**
 
* Изолации и остъкляване
**Необходимите емисии за целия цикъл на производство: извличане на суров материал, производство, транспорт, употреба и край на живота на продукта