Мисия

 

"MAKING THE WORLD A BETTER HOME"

НАШАТА МИСИЯ ОПРЕДЕЛЯ КУРСА КЪМ НАШЕТО БЪДЕЩЕ.
 
Заедно с нашите клиенти и в тяхна полза, създаваме материали и решения, които влияят позитивно на живота на всички, и осигуряват благосъстояние и ефективност, като едновременно с това се грижим за планетата.

НАШАТА МИСИЯ ИЗРАЗЯВА КОИ СМЕ НИЕ. 
 
350-годишната ни история, нашата сила и моделът ни на управление, ни дават устрема да се развиваме по един изключителен начин, насочвайки усилията си към най-големите предизвикателства пред човечеството– климатичните промени, опазването на ресурсите и борбата с неравенството.

Ние сме международна и в същото време мултилокална компания, напълно интегрирана в държавите, в които оперира, за да ги подкрепи и да допринесе за изграждането на по-честен, по-устойчив и ангажиран свят.

НАШАТА ЦЕЛ Е ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ. ПОДХОДЪТ НИ Е ИЗЦЯЛО НАСОЧЕН КЪМ БЪДЕЩЕТО. 
 
Той определя нашите действия, заедно с тези на нашите клиенти, партньори и всички заинтересовани лица, за отключване на индивидуалните и колективни стремежи, и позволява на всеки да живее по-добре. Приканва ни да бъдем иновативни с неизменимата цел за обединяване на човечеството и природата в името на общото благо.

НАШАТА ЦЕЛ СЕ ОСНОВАВА НА ЦЕННОСТИТЕ, КОИТО НИ ВОДЯТ. 
 
Ние ръководим бизнеса си в съответствие с принципите на поведение и действие, и с хуманистичните ценности, залегнали в нашата корпоративна култура. изслушване, диалог, грижа, доверие, солидарност и уважение към различията са в основата на нашите ангажименти.
 
Това е фундаменталната цел на нашата мисия: да действаме всеки ден, за да направим света по-красиво и устойчиво място за живот.