Кои са предимствата на Мулти-Комфортната къща?

Стая
Мулти-комфортната къща разполага с безброй предимства:
  • Най-важното за обитателите е комфорта – всички повърхности имат сходна температура, няма циркулиране на въздуха и благодарение на контролираната вентилация качеството на вътрешния микроклимат е отлично.
  • Намаляване потреблението на топлоенергия с фактор 10 (средно Европейската къща употребява 160 kWh/m² годишно топлоенергия, а Сен-Гобен Мулти-комфортната къща само 15kWh/m² годишно)
  • Емисиите на CO2 също са редуцирани с фактор 10.
 Прочетете още за стратегията ни за енергийна ефективност.