Кои са критериите за успех?

Стая
Концепцията Мулти-комфорт е приложена успешно, когато сме посгитнали топлинен, звуков и здравен комфорт на обитателите - и сме намалили негативното влияние на сградата върху природата за целия й полезен живот. 

За да постигнем тези цели, отличната топлоизолация на конструкцията, прозорците и вратите е толкова важна, колкото и елиминирането на топлинните мостове и въздухонепроницаемостта на сградата. Няма ограничения в архитектурата, но ниво пасивна къща се постига по-лесно при компактни форми. 

От много голямо значение е и качеството на строителството.