Какво е Пасивна къща?

Кладница
Концепцията за Пасивна къща е разработена в Германия през 80-те години и е следващата стъпка в развитието на ниско-енергийните къщи. Благодарение на отличните топлинни качества на сградната обвивка (стени, прозорци и врати), използвайки вътрешните източници на топлина (от всички електрически съоръжения, които обикновено се използват в домакинствата) и минимизиране на вентилационните загуби с контролираната топлообменна вентилационна система, пасивната къща не се нуждае от конвенционална система за отопление или охлаждане.

Нуждите за отопление са под 15kWh/m² на година, което средно е с 90% по-малко. 
Къща, построена в умерен климат, трябва да се придържа към следния сценарий: U-стойностите на всички стени от сградната обвивка трябва да са приблизително 0,1 W/m² K, прозорците и вратите, включително и рамката трябва да имат U-стойност 0,8 W/m² K. С цел да се избегне прегряването на къщата през летния сезон трябва да се планира възможност за засенчване на прозорците и естествена нощна вентилация.

За горещите страни, U-стойностите на всички конструкции на сградната обвивка трябва да бъдат между 0,3 и 0,45 W/m² K, а прозорците и вратите, включително и рамката, трябва да имат U-стойност 1.1 W/m² K. С цел да се избегне претоплянето на къщата през летния сезон трябва да се планира възможност за засенчване на прозорците и естествена нощна вентилация.

За студените страни, U-стойностите на всички конструкции на сградната обвивка трябва да са приблизително 0,07 W/m² K, а прозорците и вратите, включително и рамката, трябва да имат U-стойност 0,6 W/m² K. В някои области може да изникне необходимост от засенчване на прозорците, за да се избегне претоплянето на къщата.

Стандартът за Пасивна къща означава, че няма повече необходимост от доставка на активна топлинна енергия. Основните източници на топлината са слънцето, обитателите, домакинските уреди и енергия, възстановена от отходния въздух. Как е възможно това? На първо място благодарение на „пасивни” компоненти, например: топлоизолираните прозорци, топлообменната система и ефикасната изолация. Днес стандартът за пасивна къща отговаря на утрешните изисквания за енергийна ефективност.