Как Мулти-комфортната къща доставя постоянен свеж въздух?

Схема
Напълно различаващ се от традиционните методи за проветряване през прозореца, въздухът в Мулти-комфортната сграда е винаги свеж, благодарение на Контролираната Вентилационна Система. Въздушният поток, произведен с минимум енергия, постоянно циркулира през всички стаи, почти безшумно и неусетно. Как става това? Главното устройство съдържа топлообменник, вентилатори и филтри. Допълнително могат да се добавят и възможности за предварително затопляне или охлаждане, изсушаване или овлажняване на въздуха. Застоялият се въздух от кухнята, тоалетната и банята се изхвърля. Преди това обаче той отдава топлината си на топлообменника, който затопля влизащия свеж въздух до температури близки на стайната. Вече е възможно да се постигне възстановяване на топлината до 95%.

Свежият въздух отвън е „предварително загрят” от земния колектор и се вкарва във вътрешния топлообменник като последна енергийна „добавка”. По този начин температурата на свежия въздух може да се покачи от -10°C до 14°C и повече. Затопленият свеж въздух се подава първо в спалните помещения и хола и след това отново в кухнята и банята.