История

Над 350-те години на Saint-Gobain са продължаваща история на промени и адаптация, демонстрирайки, че индустрията се развива.
 

XVII-ти век

ОТ КРАЛСКА РАБОТИЛНИЦА КЪМ ИНДУСТРИЯ

Основана по време на Луи XIV, Кралската фабрика за стъкла и огледала разработва революционна процедура, която включва леене на стъкло на метална маса. Тя установява основното си производство в малко селце в североизточната част на Кралство, от където носи и името си: Saint-Gobain.

КЛЮЧОВА ДАТА

През октомври 1665 г.,  Луи XIV подписва декрет, с който официално създава фабриката за производство на стъкла „Manufacture des Glaces de Miroirs“ в Париж. Тя е една от 25-те кралски фабрики, основани през тази година.
 

XVIII-ти век

ПЕРИОД НА ПРОСПЕРИТЕТ И РАЗВИТИЕ

Скоро след откриването, фабриката за стъкла и огледала вече се ползва не само с кралски поръчки, но и с много други, поради нарастващата популярност на огледалата сред населението като цяло. Това, както и монопола на огледални стъкла, спомага разцвета на фабриката.

 
 

XIX-ти век

ПРОГРЕСЪТ НА ПАЗАРА НА СТЪКЛА

Изправена пред силна международна конкуренция, Saint-Gobain разработва голям химически бизнес, което подпомага разширяването на производство на стъкла извън Франция. Стъклоте се превръща в строителен материал по себе си с развитието на архитектурата и комбинирането на стомана и стъкло за големи обществени сгради като гари, изложбени центрове, закрити пазари на храни, закрити пешеходни зони, големи магазини.
 
 

XX-ти век

ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ И МОДЕРНИ ВРЕМЕНА

През 20-ти век е била един от диверсификациите: след фокуса почти изцяло върху производството на огледално стъкло, от своето основаване, Saint-Gobain започва да се интересува от всички видове изделия от стъкло.
 

SAINT-GOBAIN – ГРУПАТА, КОЯТО ГЛЕДА В БЪДЕЩЕТО
Още от създаването й през 1665 год. от крал Луи XIV и неговия финансов министър Жан-Батист Колбер, най-старата компания в индекса CAC 40 на парижката борса се приспособява към промените в света и приема множеството предизвикателства, пред които е изправена. С поглед напред в бъдещето, Saint-Gobain се опира на своя опит, корпоративна култура и ценности, и се осланя на шестте основни стълба на своята стратегия. А те са:

Светът няма граници: след откриването на първото й предприятие извън Франция през 50-те години на 18 век в Германия, Saint-Gobain прераства в международна компания, която днес присъства в 64 държави.

Устойчивото местообитание е постижима цел: Продуктите, които Saint-Gobain предоставя, предлагат решения за по-добро местообитание на хората, намаляват вредните влияния върху околната среда, подобряват енергийната ефективност и комфорта на обитателите.

Иновациите преобразуват света: Saint-Gobain е една от 100-те най-иновативни компании в света. Новостите са вградени в нейната история и идентичност.

Талантът е безграничен: силата на Saint-Gobain е в нейните служители. Обединени около идеята, изградена върху споделените ценности, всеки ден те поемат множество предизвикателства при обслужването на милионите си клиенти.

Доброто местообитание е постижима цел за всеки: Saint-Gobain се ангажира с осигуряване на добра среда за живот чрез предлагане на специфични материали за различните местни пазари, а също и чрез своята Фондация за инициативи.

Saint-Gobain надгражда върху миналото и планира бъдещето: От 350 години Групата се преоткрива, за да се приспособи към световните промени и да ги подкрепи.

„Тази годишнина е възможност и повод да припомним на всички силата, която сме придобили за 350 години история и 350 години на непрекъснати иновации. Нашият опит показва, че ние разбираме дългосрочната перспектива и се концентрираме върху нея. Освен това, той ни дава спокойствието и способността за бързо приспособяване към непрекъснато променящия се свят. Нашата история е доказателство, че сме компания, която постоянно открива нови неща и поема технологични предизвикателства. Обръщайки поглед назад към миналото и вглеждайки се в настоящия ден и в това, което правим, ние сме убедени, че имаме много основания да вярваме в утрешния ден. Ето защо, отбелязваме тази годишнина с поглед, обърнат към бъдещето и новите възможности. През 2015 г. искаме да споделим с вас именно нашия оптимизъм,” заяви Пиер Андре дьо Шалендар, президент и главен изпълнителен директор на групата Saint-Gobain.