Инфраструктура

Center Пазарите на гражданското строителство и инфраструктурата предлагат много значителни перспективи за растеж, като се има предвид бързото развитие на урбанизацията и трудностите, свързани с достъпа до питейна вода, засягащи голяма част от световното население, особено в развиващите се страни.
 
Групата предлага широк спектър от специализирани продукти и решения за тези пазари: строителство на инфраструктура, инженерни проекти и обекти от обществена значимост. Част от продуктите са фокусирани върху остъклени фасади, пожароустойчиво стъкло и активни стъкла за големи архитектурни проекти; укрепваща мрежа за транспортната инфраструктура; лепила за плочки и фугиращи смеси за керамични прокрития; подови покрития и фасадни продукти; защитаващи и изолиращи решения за индустриални и обществени сгради.
 
Ние разработваме и предлагаме цялостни решения за водния цикъл: тръбни системи, индустриални клапи, системи за събиране и отвеждане на отпадни и дъждовни води, и много други.
 

Нашите продукти


Интериор
Екстериор
Индустрия