Информация за COVID-19

19.03.2020 г.
Covid-19 За нас в Saint-Gobain здравето на нашите служители, клиенти и партньори е основен приоритет. Затова въведохме предпазни мерки, за да можем да продължим да отговаряме на основните очаквания на нашите клиенти и партньори, при стриктно спазване на местните и националните правила и директиви. От позицията, която има, Групата се стреми да бъде добър корпоративен гражданин, да защити здравето на всички и да ограничи разпространението на вируса.

Изправена пред пандемия от COVID-19, групата Saint-Gobain е предприела конкретни действия навсякъде по света. От няколко седмици, ние прилагаме мерки за драстично намаляване на пътуванията от и до зоните, които са най-засегнати от разпространението на коронавируса. Тези мерки бяха засилени още повече с развитието на глобалната ситуацията. В онези държави, в които оперираме и където епидемиологичната обстановка е критична, бе разработен и приложен конкретен план за продължаване на работния процес. Беше въведен режим на работа от разстояние, а работните екипи бяха разделени без контакт помежду си.

Екипите на Групата по целия свят са мобилизирани да запазят здравето на нашите служители, клиенти и партньори. Те гарантират непрекъснатостта на нашата икономическа дейност, обслужваща строителния сектор, както и индустриални приложения в различни сектори като автомобилната, авиационната, здравеопазването, отбраната, сигурността и дори хранително-вкусовата промишленост.