Групата Сен-Гобен се нареди сред топ 100 глобални иноватори за 2016 г.

10.01.2017 г.
Top-innovators За шеста поредна година Сен-Гобен е включена в класацията Топ 100 Глобални иноватори на Clarivate Analytics, която определи най-иновативните компании и институции за 2016 г. Това е признание за значителните усилия в изследователската и развойната дейност, положени от Групата. Развойната дейност е в сърцето на стратегията на Сен-Гобен и включва 3700 служителя и 8 изследователски и развойни центъра, обединяващи различни направления на дейността на Сен-Гобен. Инвестициите на Групата в развойна дейност са 434 милиона евро за 2015 г.


Top 100 Global Innovator website

Запис на виртуалната пресконференция (en)

Ода за иновативните материали (en)