Групата Saint-Gobain

Saint-Gobain взе стратегическото решение да стане отправната точка за устойчиво строителство. Групата винаги гледа напред, за да разработва продукти и услуги, които улесняват устойчивото строителство. По този начин ние разработваме иновативни, качествени решения, които подобряват околната среда и ежедневния живот.

Секторът Иновативни материали е източникът на технологичната сила на Saint-Gobain и въплъщава иновативната култура на Групата.Секторът Строителни материали предлага вътрешни и външни решения, които подобряват комфорта на сградите и домовете ни. Секторът Дистрибуция на строителни материали има ускоряващ ефект върху хабитат и строителните стратегии на Групата поради задълбоченото си познаване на нуждите на клиентите ни. Работейки заедно в границите на Групата, трите сектора ни дават средствата да изпълняваме мисията си всеки ден.