Ecophon

ecophon-logo

ЗА НАС


Saint-Gobain Ecophon разработва, произвежда и предлага на пазара акустични продукти и системи, които допринасят за по-добра работна среда чрез подобряване на благосъстоянието и производителността на хората. Нашето обещание "Звуковото въздействие върху хората" е в основата на всичко, което правим.

Звукът е изключително важен за комфорта и качествения начин на живот. Лошата акустика може да бъде вредна, а добрата ще помогне за по-високата продуктивност, съсредоточеност и почивка.
 
Подходът на Saint-Gobain Ecophon за създаване на добра акустика е да се дефинира пространството от три гледни точки (по отношение на дейност, хората и пространството) и да се предложи решение, при което всички тези аспекти са взети предвид. Най-добрият акустичен баланс се постига чрез използването на комбинация от високо качествени акустични тавани, свободно окачени елементи, стенни панели и паравани.

КОНТАКТИ

Калин Пенков
Мениджър направление "Тавани"
E-mail: Kalin.Penkov@saint-gobain.com
Тел: + 359 2 4899502
Факс: + 359 2 4899507
Мобилен: + 359 885 248 594


Росица Иванова
Ръководител проекти
E-mail: Rosica.Ivanova@saint-gobain.com
Тел: + 359 2 4899500
Мобилен: + 359 885 759840

Уебсайт:  www.rigips.bg
                 www.ecophon.bg