Дърветата в града – начин за справяне със замърсяването на въздуха

22.01.2020 г.
Зелената сграда Bosco Verticale в Милано Независимо, че над половината от хората по света (над 4 млрд. според данни на ООН) са избрали да живеят в градска среда, често те изпитват нуждата и удоволствието да бъдат заобиколени от зеленина, също както тези, които са предпочели селски и по-слабо застроени райони. И с основание - според проучванията на учени от Финландския институт за изследване на горите дори петнадесет минути почивка в парк на ден, значително намалява нивото на стрес у човека.

В същото проучване става ясно, че децата, играещи често сред зеленина, имат по-добра координация между ръцете и очите, по-добро поведение при учене, по-голяма емоционална стабилност и концентрация. За тях, а и за всички нас контактът с природата е незаменим.

Много подобни изследвания от последните години, проведени в различни държави, доказват едни и същи факти: времето, прекарано сред природата значително подобрява здравето ни дори ако не е свързано с извършването на физическа активност.


Всъщност дърветата и зеленината в градските зони влияят на здравето ни по много начини, а ние Ви представяме най-важните от тях:

1.       На първо място „зелените системи“ на градовете въздействат на нивата на замърсяване на въздуха с фини прахови частици. Проучване, проведено в американския мегаполис Атланта, например, установява, че дървета в града филтрират 9,5 милиона килограма прахови частици от въздуха годишно.

2.       Струпването на сгради, а също така и уличните асфалтови настилки създават т.нар. „горещи острови“ в градовете. В тях температурата на въздуха в сравнение с извънградска среда е с няколко градуса по-висока. Разположени правилно, дърветата в тези „горещи острови“ могат да намалят температурата, което влияе и на качеството на въздуха и комфорта на живот.

3.       Дърветата в градските райони намаляват количеството въглерод в атмосферата. Те го съхраняват, докато растат. Едно възрастно дърво може да поеме около 20 килограма въглероден двуокис на година, като превръща въглерода в част от своето тяло, а кислорода освобождава във въздуха. Дърветата абсорбират и озона, който е мощен парников газ. Озонът е полезен в стратосферата, но на земната повърхност той увеличава ефекта на климатичната промяна.

4.       Важна роля на дървесната растителност има и за намаляване потреблението на енергия, необходима за отопление и охлаждане на сградите, което от своя страна намалява количеството въглероден диоксид, произведен от електроцентралите. Сянката на едно-единствено дърво може да спести толкова енергия, колкото биха похарчили 10 големи стайни климатика, работещи в продължение на 20 часа в денонощието. Засаждането на дървета, за да се осигури преграда за вятър около сграда, може значително да намали сметките за отопление и съпътстващата консумация на енергия.Цената на градската флора е висока - буквално казано. Стойността на зелените площи в Лондон, например, представляващи една пета от градската зона, е близо 100 милиарда евро. В Азия и Южна Европа пространствата в градовете постепенно се презастрояват за сметка на зелените площи. И все пак, там, където има сгради, има фасади, балкони и покриви, които могат да бъдат „озелени“. Вертикалните градини и зелените покриви буквално могат да вдъхнат живот на града.

Терасите на кулите-близнаци на Bosco Verticale в Милано са засадени с 800 дървета, 5000 храсти и 11 000 целогодишни растения. Този иновативен проект е прекрасен модел на вертикално озеленяване, който допринася за възстановяването на околната среда и градското биоразнообразие. За допълване на ефективността ѝ, фасадата на иновативната сграда е изцяло изолирани със стъклена вата ISOVER от Saint-Gobain.

На Tree Tower в Сингапур, както името подсказва – 24 етажа или 25 000 квадратни метра са засадени със зеленина. В Musée du quai Branly в Париж „Зелената стена“ дори се превърна в произведение на изкуството. Стената е създадена от ботаника Патрик Блан и включва 15 000 растения от 150 вида. В Париж се намира и Oasis of Aboukir също създадена от Патрик Блан – 25-метровата фасада на жилищна сграда е покрита с растения от 237 различни вида и изглежда, че израства в диагонални вълни.

“Градското градинарство” се е превърнало в истинска световна тенденция и въпреки че поддръжката на тези фасади е скъпа тя доказва, че градските администрации започват усилено да търсят варианти за озеленяването на градската среда, което да помогне за подобряване качеството на въздуха и в същото време да увеличи комфорта на живот.