Дистрибуция на строителни материали

telhanorte Секторът Дистрибуция на строителни материали допринася със своето разнообразие и разбиране на нуждите на клиентите: търговци, собственици на имоти с конкретен проект, малки, средни и големи компании. Той подпомага новото строителство, реновациите и довършителните работи по хабитат проекти.

Сектор Дистрибуция на строителни материали има една цел - да е отправната точка в търговията със строителни материали за нашите клиенти, доставчици и екипи. За да постигнем тази цел, създадохме мрежа от силни, допълващи се, общи и таргетирани марки насочени към търговци, инвеститори, и изпълнители. Всяка марка е с дълбоки корени на местния пазар и е уникално позиционирана да посреща специфичните нужди на всеки клиент и пазар благодарение на динамичните екипи от експерти, които са и основната причина за успеха за сектора.

> Представен в 24 страни
> Близо 61 000 служители 
> Близо 4100 търговски обекти

№ 1 в Европа
Дистрибуция на строителни материали

Повече за сектор Дистрибуция на строителни материали можете да прочетете на saint-gobain.com.