CSR

Дългото съществуване на Saint-Gobain върви ръка за ръка с ангажираността на компанията да подпомага социалното и икономическото развитие и опазването на околната среда