Брандът - маркетинговата гледна точка

 

КАК БИХТЕ ОБОБЩИЛИ НОВОТО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА СЕН-ГОБЕН?

Фабрис Дидие, ВП маркетинг: Базираме позиционирането си около силната ни мисия: да създаваме прекрасни места за живот и да подобряваме ежедневието на хората. Всъщност, чрез материалите и решенията си, Сен-Гобен се намира навсякъде около нас, независимо дали на работните ни места, на улицата или у дома. В крайна сметка Сен-Гобен доставя благополучие на клиентите си и на крайните потребители: живущи в нашите гради, пътници в градския транспорт, шофьори и т.н.

Шарл Хуфнагъл, ВП комуникации: Сен-Гобен се грижи за главните предизвикателства пред обществото: изграждането на устойчиво бъдеще, борба с промяната в климата, и справяне с увеличението на населението, ако трябва да дадем няколко примера. Групата се отличава с характеристики, които й позволяват да се справя с тези проблеми: експертиза в областта на материалите, култура на иновации, дълбоко разбиране на нуждите на клиентите и стабилни ценности.

ЗАЩО ОБНОВЯВАТЕ БРАНДЪТ СЕН-ГОБЕН?

Ф.Д.: Искаме да дадем по-добра видимост на корпоративната ни марка, която до сега беше може би прекалено в сянка. В настоящата дигитална ера е нужно да обясним какво стои зад корпоративната ни марка. Клиентите ни, крайните потребители на нашите решения, са все по-добре информирани. Днес те са в позиция да правят информиран избор за това кои продукти искат да използват. А това променя как се отнасяме към пазара.

Ш.Х.: Това също така ни дава възможност да създаваме по-успешни връзки с потребителите ни и с другите ни целеви групи, особено що се отнася до набиране на персонал. По-видим и въздействащ корпоративен бранд допринася за цялостната привлекателност на компанията. Нашите търговски марки, например Isover, също ще се облагодетелстват от по-силен имидж на групата.

КАКВО Е В СЪРЦЕВИНАТА НА МИСЛИТЕ ВИ ЗА БРАНДА?

Ш.Х.: Беше ключово да намерим световна територия за бранда, която да отговаря на предизвикателствата на корпоративната ни и маркетинговата ни комуникации, която да изразява както обещанието за непосредствен комфорт, така и дългосрочната отдаденост на Групата по отношение на устойчивата естествена среда.

Ф.Д.: За Сен-Гобен, комфортът е много повече от концепция: комфортът е серия от облаги за крайните потребители. Той е водещата сила при разработване на новите ни продукти. Да се чустваш добре в едно пространство зависи от температурата, нивото на шума, качеството на въздуха и т.н. Това са основните аспекти на комфорта, които се разглеждат от експертите по развойна дейност в Сен-Гобен. А комфортът допринася за благополучието: благополучие, което искаме да направим устойчиво в дългосрочен план.

КАКВО ОЗНАЧАВА ПРОМЯНАТА НА ИДЕНТИЧНОСТТА ЗА СЕН-ГОБЕН?

Ф.Д.: Тя ще обнови и засили възприятията за марката ни. Тя ни дава нова динамика, базирана на амбициозна визия за бъдещето на Сен-Гобен. По-конкретно, промяната предоставя на екипите ни ясна стратегическа посока, дава значение на действията ни и въвлича всички служители на Групата по цял свят. Отвън, нашите клиенти ще виждат бранд, който внушава единно съобщение в тон с нашите установени вярвания и основен бизнес.

Ш.Х.: С това ново лого Групата проектира оптимистичен и ентусиазиран мироглед: свободата да работиш творчески в мултинационална компания с призната експертиза. Вътрешният ни ентусиазъм вече е много силен. От сега нататък Сен-Гобен ще живее и комуникира в цвят.