Всички градове могат да постигнат енергийна ефективност, независимо от своя размер

09.03.2018 г.
wind turbine Много държави се опитват да разработят стратегии за борба с промените в климата, тъй като целият свят има желание да смекчи последиците от тях.

Основният начин за борба с промените в климата е чрез насърчаване на използването на чиста енергия. Това включва добре известни възобновяеми енергийни източници като слънчева и вятърна енергия, но също така и нови и бързо разширяващи се възможности като съхранение на енергия и микро-мрежи. Преходът към по-устойчиво бъдеще обаче не е лесен и някои градове започват да буксуват преди да са набрали инерция.

"Не е илюзия, че градовете се изправят пред преграда", казва Дилън Сиглър, специалист по устойчивостта на NRG Energy. "Пейзажът на енергийния пазар става все по-сложен, така че усъвършенстването, което се изисква за разбиране на новите технологии и отношенията на възобновяемите енергийни източници, е наистина трудно".

Сиглър изпитва първите предизвикателства по време на работата си като мениджър по устойчивостта в Остин, Тексас. Тя направлява експертите на NRG в изготвянето на доклада "Управление на устойчивите градове: ключови тенденции и пътища за успех за градските лидери", за да се даде представа за устойчивостта на общините и да се даде насока на управниците на градовете, търсещи по-чисти енергийни решения.

"Ако сте объркани или имате проблеми с управлението и разбирането на чистите енергийни източници, докато правите всички останали неща, които се очаква да правят отделите по устойчивост, с толкова малък бюджет и минимален интерес на заинтересованите страни... това е реално – разбираме ви“, казва Сиглър. Докладът може да помогне на управниците да "разберат какви са възможностите за тях и да вземат правилните решения, за да постигнат устойчив резултат".

В доклада се установява, че водещите градове споделят четири основни успешни тактики в усилията си за стимулиране на използване на устойчива енергия: специализирането на човешки ресурси, използването на уникални активи, финансирането, и достъпът до експертни познания. Накратко, важно е да има поне един отдаден служител за устойчивост, но не всички решения изглеждат еднакви и общините трябва да използват своите собствени силни страни.

Друга ключова точка е, че разработването на енергийни политики и програми е по-лесно и често е по-успешно, когато се постига в сътрудничество. Партньори могат да бъдат енергийни компании или консултанти, но също така правителствени или неправителствени организации, стажанти и наскоро завършили, които носят свежи идеи и опит от академичните среди, или партньорските връзки, създадени чрез запознанства и присъствие на конференции с професионална насоченост. "Партньорствата могат да са под много форми и не е нужно да изберете само една от тях“, казва Сиглър.

Партньорствата и споделените ресурси могат да бъдат особено полезни за малките градове и селските райони, които може да се почувстват изоставени от цялото това развитие. Районите с по-малко и разпиляно население имат същите проблеми при въвеждането на програми за енергийна ефективност както и при въвеждането на високоскоростен интернет – изостанали са, а често и структурите над тях не могат да им съдействат.

Независимо от размера на общината, "има напредък" на фронта на устойчивата енергия, казва Сиглър. Нужно е провеждане на сериозен анализ на нуждите и желаните резултати, за да "проучим средата достатъчно добре и да идентифицираме решението ... Няма да бъде правилното решение, ако не вземе предвид целия контекст".

Също така, градовете приоритизират справедливото разпределение на енергийни ресурси в райони с недостатъчно обслужване, като например кварталите с ниски доходи. Въпреки че подходите варират, прогресивните градове като Ню Йорк и Лос Анджелис се съсредоточават активно върху преодоляването на несправедливо разпределение на ресурсите.

"Населението с ниски доходи и хората от малцинствата са засегнати от смяната на климата по начин, който не е пропорционален на тяхното присъствие в света", казва Сиглър. Кварталите с ниски доходи изпитват непропорционално въздействието на промените в климата, тъй като например те имат по-малко зеленина, по-малко достъп до обществения транспорт, и са по-близо до натоварени пътни артерии с висока степен на замърсяване и до индустриални паркове. Жителите с нисък доход също са склонни да живеят в по-малко енергийно-ефективни жилища, отколкото добре платените жители, така че в крайна сметка плащат повече за енергията, която използват.

"Решенията, които биха могли да се предприемат, също не са равномерно разпределени", каза Сиглър. "Това е нещо, с което много градове се борят точно сега".

Въпреки големите предизвикателства пред възприемането на по-устойчиви енергийни решения в градовете, експертите твърдят, че не се притесняват.

"Това не е непреодолимо. Има налични ресурси, възползвайте се от тях", каза Сиглър. "Не се страхувайте, защото има решение и за Вас."

Оригинална статия от Smart Cities Dive.