Условия за ползване

 

Условия за ползване на сайта www.saint-gobain.bg

1.Въведение

 
Тази електронна страница съдържа условията, при които можете да осъществявате достъп до сайта („Сайтът”) и да разглеждате материалите, които се предоставят чрез него (включително чрез версия за мобилен браузър, доколкото такава е налична). Взаимоотношенията между потребителите на Сайта, евентуални договори и извършени плащания между тях, съответно между колективи/ организации, към които те принадлежат, не са предмет на настоящите Условия. Моля, прочетете внимателно тези условия за ползване („Условията”) преди да започнете да използвате Сайта.
 
Сайтът е регистриран на името на и се управлява и поддържа от „Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД, (по-долу за краткост наричано „Сен Гобен“ или „ние“). Сен-Гобен е еднолично дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на управление област София, община Костинброд, гр. Костинброд 2230, „Индустриална зона”, ул. „Император Константин Велики” № 13
 
Целта на този сайт е да се предостави информация за Групата Сен-Гобен в България и в целия свят.

2. Отговорност


Този Сайт е предназначен само за предоставяне на информация и не представлява търговска оферта, както е определено от гражданското право. Сен-Гобен ще положи максимални усилия, за да се гарантира, че информацията, публикувана на Сайта е актуална и вярна, но не може да бъде държана отговорна за резултатите от действията, предприети въз основа на тази информация. По-специално, не носим отговорност за вреди, произтичащи от използването на или разчитането на тази информация. Рискът, свързан с употребата на този уебсайт се носи единствено от потребителите на Сайта.

Сен Гобен си запазва правото да променя съдържанието на публикуваната информация и данни по всяко време, без предварително известие до потребителите на Сайта.

Дружеството не може да бъде държано отговорно за съдържанието на външни сайтове, с които се установяват връзки. Дружеството не носи отговорност за съдържанието на информация от трети страни и реклами, публикувани на Сайта.


3.Интелектуална собственост

 
Сайтът и неговото съдържание, включително, но не само, текст, дизайн, софтуер, снимки, илюстрации, графики, звук, са собственост на Сен-Гобен и/ или на неговите партньори, клиенти, потребители и са защитени с авторско право и други права на интелектуална собственост, съгласно българското законодателство и съответните международни конвенции. 

Можете да използвате съдържанието на Сайта само в съответствие с настоящите Условия. 
Нямате право да използвате, изтегляте, копирате или отпечатвате текстово или графично съдържание от Сайта, освен ако е само за Ваше лично ползване с нетърговска цел. 

Нямате право да променяте, видоизменяте или изтривате никакви материали, търговски марки или други фирмени знаци или каквато и да е част от съдържанието на Сайта или хартиените или дигитални копия на материали, които сте отпечатали или изтеглили по какъвто и да е начин и нямате право без съгласието на Вебер да използвате илюстрации, фотографии, видео или аудио материали или графични материали. 

Всички права на собственост върху търговски марки и услуги, в това число логото („Търговски марки“), поставени на Сайта, принадлежат и ще продължат да принадлежат на Сен-Гобен, неговите подразделения и/или филиали или трети страни. Нямате право да използвате Търговски марки за каквито и да е цели. 

4.Хиперлинкове към нашия Сайт

 
Ваши сайтове могат да съдържат връзки към нашата основна страница, стига по този начин да не накърнявате и да не се възползвате от нашата репутация и да не нарушавате наши авторски права или други права на интелектуална собственост. Подобни връзки не следва да подсказват каквато и да форма на обвързаност, партньорство, взаимоотношения, одобрение или подкрепа от наша страна, когато такива не съществуват. 

Нямате право да поставяте хиперлинкове към Сайта в сайтове, които не Ви принадлежат, нямате право да управлявате или нямате право да публикувате съдържание на тях. 

Ваши сайтове могат да съдържат връзка само към заглавната страница на Сайта, а не и към други негови части. Запазваме си правото да оттеглим разрешение за поставяне на връзки към Сайта по всяко време и без предупреждение. Ако желаете да ползвате материали от нашия Сайт по начин, различен от посочените по-горе, моля обърнете се към нас на адрес: office@weber.bg 
 

5. Бисквитки 


Ние персонализираме Вашите посещения на Сайта, като използваме „бисквитки” (cookies). „Бисквитките” са парченца информация, запазвани от Вашия браузер на твърдия диск на компютъра Ви. Използваме ги единствено, за да подобрим функционалността на Сайта във Ваша полза и за никакви други цели. Например, с помощта на бисквитките може да се запази паролата за всяка сесия, за да не се налага да я въвеждате при всяко посещение. Нашите бисквитки ни позволяват да осигуряваме характеристики, като персонализирани интернет страници. Също така, ги използваме за наблюдение на моделите на интернет трафик на потребителите, на оперативните системи, интернет домейни, демографски и профилни данни и използване на Сайта в помощ на разработването на дизайна и облика на Сайта. В определени случаи „бисквитките” позволяват и лична идентификация на потребителите.
 
Сен-Гобен използва следните видове „бисквитки”:
  • „сесийни бисквитки” (“session cookies”), които са временни и обичайно компютърът Ви ги изтрива, когато затворите уеб браузъра или когато изключите компютъра си; и
  • „постоянни бисквитки” (“persistent cookies”), които се съхраняват на компютъра Ви за определен период от време, който може да надхвърли една година, и могат да се използват отново следващия път, когато посетите Сайта. 
Възможно е да разрешим използването на „бисквитки” на трети лица, например Google, с цел проследяване на статистиката  за посещения на Сайта, както и на доставчици на рекламни услуги.
Повечето сайтове автоматично приемат бисквитки, но ако не желаете да ги приемате, можете да конфигурирате браузера си да ги отхвърли. Това може да възпрепятства функционалността на Сайта, но ще можете да ползвате повечето характеристики. За повече информация по темата за „бисквитките”, моля прегледайте сайта на Бюрото за интерактивна реклама http://allaboutcookies.org.
 

6. Поверителност на вашите лични данни


Дружеството е вписано в Регистъра на администраторите на лични данни с регистрационен номер 49021. Ние разполагаме с подходящите средства за предотвратяване на неправомерен или случаен достъп до или заличаване на Ваши лични данни, които съхраняваме. Всички лични данни, предоставени на Дружеството чрез Сайта, чрез формите за контакти се счита да бъдат предоставени доброволно.

Дружеството не носи никаква отговорност за неточността, или непълнотата на данните, предоставени от всяка от потребителите на сайта.

Дружеството, в качеството му на администратор на сайта, се задължава да запази поверителността на цялата събрана чрез сайта информация.

Компанията разработва вътрешни процедури за сигурност, за да се гарантира защитата на събраните лични данни и не могат да оповестяват всички от тях на трети лица, без предварителното съгласие на собственика.
Можете да поискате справка за личните Ви данни, които съхраняваме и обработваме. Моля, изпращайте такива заявления на адрес office@weber.bg. Исканата от Вас информация ще Ви бъде предоставена безплатно.
 
Имате право да поискате промяна, изтриване, блокиране или коригиране на Вашите лични данни, съхранявани в нашата база данни, като за тази цел изпратите заявление по:
 
·                     Имейл: office@weber.bg
·                     Поща: Маркетингов отдел, СГ Констракшън Продъктс България ЕООД, (Моля, такива заявления да бъдат изпращани на вниманието на маркетинговия отдел).
 

7. Приемане на правилата и условията на сайта 


С достъпа до и използването на Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия и потвърждавате това съгласие всеки път, когато влезете в Сайта. Условията представляват правен документ, определящ Вашите и нашите права, задължения и отговорности по отношение на достъпа Ви до и използването на Сайта. Ако не приемате тези Условия, моля преустановете достъпа си до Сайта незабавно.