Saint-Gobain с конкретни действия за постигане на минимум влияние върху околната среда

22.04.2019 г.
Earth_Day

По повод Световният ден на Земята, групата Saint-Gobain представи своите конкретни действия, които ще допринесат за справяне с климатичните промени.

Четири са основните предизвикателства,  които Saint-Gobain си е поставило за цел да постигне до 2025. Те са свързани с:

С грижа за водата: намаляване с 80% на водните загуби.
С грижа за въздуха, който дишаме: намаляване с 20% на въглеродните емисии.
С грижа за чистотата на околната среда: намаляне с 50% на нерециклируемите отпадъци.
С грижа за биоразнообразието: намаляване до минимум на влиянието върху биоразнообразието в природата. 

Дългосрочните цели на групата Saint-Gobain са да има нула инциденти, свързани с околната среда, както и минимум влияние върху природата.

Saint-Gobain има строга политика, целяща предпазване на околната среда и борба с климатичните промени. От 2010 година досега,  тя e намалила с 11%  въглеродните емисии, отделени в процеса на работа на компаниите, част от Групата.