Рециклиране на метал – какво трябва да знаем?

19.03.2018 г.
Как се рециклира метал
В условия на ограничени ресурси рециклирането осигурява удължаване на живота на съществуващите ресурси и ни дава възможност да произвеждаме нови неща без да експлоатираме природата.

Ние от Saint-Gobain целим да предлагаме системи за
устойчиво строителство, с цел животът на обитателите да не оказва отрицателно влияние върху природата. Стараем се да оставим природата толкова красива, колкото сме я намерили.


Какво е рециклирането на метал?


Рециклиране на метал се отнася до систематично събиране на различни видове метал в края на полезния им живот и тяхното сортиране по вид и качество. Тази стъпка е последвана от изработката на съвсем нов продукт от рециклирания метал.

Металите може да се рециклират много на брой пъти без това да нарушава техните качества. Според Американския институт за желязо и стомана, стоманата е най-рециклираният материал на земята. Други често рециклирани метали са алуминий, мед, сребро, злато и месинг.


Защо се рециклират металите?


Металите са ценни материали, които могат да се рециклират много на брой пъти. Отпадният метал има стойност, което мотивира хората да го събират и предават в пунктове за скрап, с цел да получат възнаграждение.

В допълнение към финансовия стимул съществува и полза за околната среда. Рециклирането на метали ни позволява да запазим природните ресурси, както и позволява производство на продукти от метал с по-малко енергия. Добива и обработката на нови метали изисква много повече енергия, отколкото преработка на вече използван метал. Рециклирането отделя по-малко въглероден диоксид и други вредни газове. Рециклирането дава възможност на производителите да снижат своите производствени разходи. Също така се откриват работни места в сферата на рециклирането.

Типове метали, които се рециклиратМеталите се класифицират на черни и цветни. Черните метали са комбинации от желязо и въглерод. Често срещани черни метали са въглеродната стомана, лята стомана, лято желязо и ковано желязо. От друга страна цветните метали включват алуминий, мед, олово, цинк и калай. Ценните метали са цветни, като най-често срещаните са злато, платина, сребро, иридий и паладий.

 

Процесът на рециклиране


Ще Ви представим основните етапи, през които минава металът за скрап, докато се получи нов продукт от метал.

Събиране: Процесът на събиране на метал се различава от другите рециклируеми материали поради това, че има по-висока стойност при предаване. По тази причина е много по-вероятно да се предаде в пунктове за събиране на метал, отколкото да попадне на сметището. Голям източник на черен метал за скрап са автомобилите, които се предават на вторични суровини. Други източници са големи стоманени структури, влакови релси, кораби, фермерско оборудване и естествено метални опаковки от потребителски продукти. Металният отпадък, който се създава при производството на нови продукти, също има голям дял.

Сортиране: Сортирането включва разделянето на металите, които идват в смесен поток от различни метали. При автоматичните системи се използват магнити и сензори, които да подпомогнат сортирането на метала. Може да се наеме индустриален магнит, както и да се използва цвета и теглото на метала, за да се определи неговия вид. Например алуминият ще бъде сребрист и светъл. Други важни цветове са жълт (за месинг) и червен (за червен месинг). Предприемачите в тази сфера повдигат стойността на крайния материал, като отделят чистия метал от този с примеси.

Обработка: За да се позволи последваща обработка, металът се нарязва на малки парчета. Това се прави, защото ако металът е нарязан, неговото топене става с много по-малко енергия. Обикновено алуминият се нарязва на малки листове, а стоманата се трансформира в стоманени блокове.

Топене: Скрап металът се топи в големи фурни. Всеки вид метал се слага в специална фурна, създадена за топене точно на този тип метал. На този етап се използва значително количество енергия. Въпреки това, както отбелязахме по-рано, енергията, нужна за топене на скрап метал, е много по-малко от енергията, нужна за топене на суров материал. Според големината на фурната, градусите и количеството метал, топенето може да отнеме от няколко минути, до часове.

Благодарение на 20-годишния си опит в производството на огнеопорни  материали, компанията ни е разработила
Saint-Gobain High Performance Materials.  Предлагаме Ви специални суровини за изработка на топлини пещи с несравнима дълголетност.

Пречистване: Пречистването се прави, за да се осигури качеството на крайния продукт. Един от най-често използваните методи за пречистване е електролизата.

Втвърдяване: След пречистването, разтопения метал се транспортира с конвейер, за да изстине и да се втвърди. На този етап рециклирания метал се оформя в специфични форми, като метални пръти или листове, които лесно може да се използват за производството на нови метални продукти.

Транспортиране на металните форми: След като метала изстине и се втвърди, той е готов за употреба. Металните форми се трансформират към различни фабрики, където се използват за изработка на нови продукти. Когато продуктите, изработени от рециклиран метал, стигнат края на своя жизнен цикъл, процесът на рециклиране се повтаря.
 
Надяваме се да сме Ви дали яснота относно процеса на рециклиране. Ако грижата за природата е приоритет за Вас, възползвайте се от нашите решения за устойчиво строителство. Така ще гарантирате комфорт на себе си и семейството си без да вредите на природата.