Решения

Около 70 % от продажбите на Сен-Гобен са в сектора строителство - основно в ново строителство и в ремонтни дейности, но Групата е много активна и в индустриалните пазари. Сен-Гобен развива експертизата си в иновации и създаване на широка гама висококачествени материали за критични приложения в различни пазари, например в автопроизводство, сигурност, и дори хранително-вкусовата промишленост.