Пет предизвикателства пред прилагането на цифрови технологии

08.03.2018 г.
Digital data Глобалният съвет за индустрията (GIC), оглавен от технологичната компания Aconex, публикува доклад, в който се подчертават петте предизвикателства при прилагането на цифрови технологии, както и разрешаването на реални казуси. Докладът "Петте ключа към цифровата трансформация в строителството" беше изготвен от Aconex и Boston Consulting Group.

Предизвикателствата са: интеграция в цялата екосистема; рационализация и стандартизация; намиране на таланти; осигуряване на подкрепа; и определяне на инвестициите.

Докладът показва, че сега е времето строителният сектор да се възползва от технологията. Секторът  исторически е изостанал в тази насока, а новите технологии създават значителни промени в производителността на глобалната строителна индустрия, предвидена да достигне до 17,5 милиарда долара до 2030 г.
 
Както и толкова други индустрии, строителният сектор също преживява предизвикателствата около приемането на нови цифрови технологии. "Строителството е една от последните индустрии, които приемат дигиталната технология", казва Gabriele Famous, главен маркетинг директор на Aconex.

Основни предизвикателства и решения


Когато GIC, състояща се от компании като AECOM, Bechtel, Chiyoda, Fluor, Lendlease и TAV Construction, публикува своя доклад по-рано този месец, съветът изтъкна пет основни предизвикателства пред възприемането на цифровите технологии:
  1. Със създаването на повече цифрови екосистеми на пазара, организациите разполагат с повече информация, която трябва да интегрират, като в същото време запазят ефективността си. "Тъй като се създават нови технологии и нови дигитални пътища, използването на приложни програмни интерфейси (API) и отворени приложни програмни интерфейси (API) стана наистина важна част от софтуерната стратегия, която се развива, така че да можете да се интегрирате в системите на всеки бизнес".
  2. Сложните и нестандартни процеси трябва да бъдат рационализирани по отношение на проектите. Рационализацията е това, което помага за ефективността, казва Famous. Компаниите съобщават, че използването на множество системи или повсеместна технология изисква време и ресурси. "Възможността да се намалят старите или излишни системи и да се съсредоточи върху системи с висока стойност, които ще осигурят ефективност, намаляване на разходите и рационализиране на бизнеса, са важни в света на строителството"- каза тя. За да се рационализират процесите в дадена индустрия, обаче, е необходимо сътрудничество между играчите от отрасъла. "Мисля, че сме в ранните фази (на индустрията, която се организира за да го направи)", казва Famous.
  3. Тъй като все повече технологии се разпространяват в индустрията, организациите трябва да имат достатъчно IT специалисти за своите екипи, както и достъп до по-широка цифрово разбираема работна сила. Докладът предлага като решение да се  разбере на какво ниво са служителите и след това да се определи кой трябва да придобие по-задълбочено знание в сравнение с по-елементарните умения.
  4. Културните и техническите предизвикателства могат да предизвикат трудности в работния процес, когато става дума за усвояване на дигиталните новости. Докладът препоръчва компаниите да инвестират време и ресурси, да осигурят подкрепа от ръководството, да предлагат солидно обучение, да създават самоуправление и гъвкавост, и да проследяват и измерват ключовите показатели.
  5. Компаниите срещат трудности при съобщаването на ползите и възвръщаемостта на големите цифрови инвестиции. Известно е, че GIC докладът е инструмент за подпомагане на комуникацията относно възвръщаемостта на инвестициите и предоставя идеи и инструменти, така че компаниите да могат да бъдат успешни в приспособяването си. "Конкретните примери може да не работят за всяка организация", каза тя, "но се надяваме, че това, което прави, е да стимулира разговорите и идеите, за да споделят, тестват и повтарят какво работи за техния бизнес". 

Една от най-интересните точки в доклада е значението на показателите за измерване на успеха. "Обичайна практика в бизнеса е да определите ясно целите си и да следвате показателите, преди да започнете нов проект", каза тя, цитирайки иновационния модел от 1 до 10 на Fluor, описан в доклада. "Това е чудесно напомняне за нас, тъй като бизнес лидерите отделят време да определят ключовите показатели, преди да започнем нов проект."

Оригинална статия от Construction Dive.Прочетете още статии