Перфектната акустична среда в басейните и SPA центровете може да се постигне лесно

26.08.2020 г.
Ecophon-acoustic-pools В съвременното забързано ежедневие, хората все по-често търсят басейните и SPA центровете като възможност за спорт и почивка. Това е и причината за все по-увеличаващия се брой на този тип съоръжения не само в курортите, но и в градовете в страната. За съжаление, обаче, съществува често срещан фактор, който е в състояние да намали удоволствието ни от приятната почивка или плуването – ВИСОКИТЕ НИВА НА ШУМ.
 
Множеството твърди повърхности, характерни за плувните басейни, като стъклени витрини и керамични покрития, както и традиционната концентрация на хора, водят до високи нива на шум. Следва да се вземе под внимание, че тези места, освен за спорт и забавление на посетителите са и постоянно работно място за хора като треньори, спасители и обслужващ персонал. Шумната среда не просто пречи да се насладим на времето, прекарано във водата, но има и вредно въздействие върху здравето ни. 

Специализираните акустични решения на Ecophon за SPA центрове и плувни басейни позволяват цялостно акустично третиране на помещенията и включват както окачени тавани, така и свободностоящи таванни острови, бафъли и стенни панели.

Основната цел на тези решения е да намалят нивото на шума. Това от своя страна води до подобрена чуваемост на речта и значително улеснява комуникацията между хората.
 
За постигане на тези цели Ecophon препоръчва:
  • цялостен, звукопоглъщащ окачен таван,
  • свободностоящи таванни острови или бафъли, където проектът не позволява цялостен окачен таван,
  • звукопоглъщащи стенни панели по всички стени, а ако е невъзможно - поне на две съседни стени.


Специфичните условия при такива помещения и по-конкретно високата влага, включително директен контакт на повърхностите с вода, поставят определени изисквания за продуктите за акустична обработка:
 
  • водоустойчивост,
  • корозоустойчивост,
  • устойчивост на хлоридни изпарения.
Звукопоглъщащите продукти в басейните трябва да са съвместими с високите температури и постоянната влага. Ecophon предлага два вида повърхности, специално създадени да отговорят на тези изисквания, включително позволяващи директно пръскане с вода - AkutexTM  HS и Advance. Всички продукти Ecophon за SPA центрове и плувни басейни са сертифицирани по EN 13964 за приложение в помещения с постоянна влажност 95% при температура 30°С.
 
Високата влага поставя изискването за корозоустойчиви конструкции. Всички метални профили и аксесоари за басейни Ecophon ConnectTM са клас корозоустойчивост C4 по ISO 12944-2 и клас D по ISO 13964, което ги прави подходящи за помещения с постоянна влажност над 95% и температури над 30°С.