Кариери

 

Кариера в Сен-Гобен

Хората: крайъгълния камък на Сен-Гобен

Имайки предвид непрекъснатият ни стремеж към иновации, ориентацията на нашите клиенти и търсенето на съвършенство, ние в Сен-Гобен ценим хората с добри междуличностни умения, които могат да работят в екип, отворени са към други култури и са готови да променят. Ние очакваме висока ангажираност от страна на нашите служители. Почтеност, лоялност, честност, отдаденост, внимание към хората са основните характеристики на служителите, които ние търсим. Ние се нуждаем от хора, които имат възможност и желание да развиват своите умения и са отворени към идеята за образование и обучение.

Постъпване на работа

Подбирането на персонал е ключов процес в Сен-Гобен: ние търсим не просто профили, а хора, които имат дългосрочни перспективи за кариера във фирмата. Управлението на кариерата на служителите на Сен-Гобен е свързано с търсене на личностното и професионалното развитие на хората, в съответствие с нуждите на компанията.

Личностно развитие и мобилност

Вътрешната мобилност е начин за създаване на корпоративна култура в Сен-Гобен, за разпространение на идеи вътре в самата компания, за отваряне на съзнанието за различни гледни точки, за изграждане на личности и привличане и задържане на хората в Сен-Гобен.

Обучение и оценка

Обученията и споделянето на опит, особено на международно ниво, подпомагат развитието на уменията, мотивацията и управлението на кариерата. 

Особено внимание и усилия се влагат в наемането и обучението на служителите, които са гръбнакът на организацията в Сен-Гобен, тъй като те са в пряк контакт с клиентите на компанията.

Управленски стил

Основната характеристика на Сен-Гобен мениджърите е способността им да се обучават своите  екипи, да бъдат на разположение, както и да бъдат пример за подражание. Те трябва да отделят време, за да общуват/ комуникират и да обяснят на служителите фирмената стратегия, цели и резултати. 
Сен-Гобен мениджърите трябва да бъдат уважавани от всеки служител. Ние искаме те да изслушват и да мотивират служителите си , да чуват всички мнения, да бъдат креативни, да обясняват решенията си.
 

Свободни позиции

Вижте свободните позиции в Сен-Гобен в България - направление Weber и направления Rigips / Isover.

Искате да добиете представа какво е да трупаш опит в Сен-Гобен? Посетете специалния ни сайт saint-gobain-experience.com.