Какво представлява корпоративната социална отговорност?

19.12.2018 г.
Какво представлява корпоративната социална отговорност?
Концепцията за корпоративна социална отговорност, която предприятията трябва да упражняват, се заражда около 1800-та година. В САЩ, по това време, държавите имат право да анулират лиценза на бизнеса, ако той действа безотговорно. Скоро след това, през 1819 г., Върховният съд, който твърди, че корпорациите са юридически лица (граждани), защитени от Конституцията, отрича това право. Това повишава концепцията за корпорации, които са "добри граждани" на доброволно ниво. Така че поемането на социална отговорност е нещо доброволно, а в повечето случаи е и скъпо. Защо някой би го правил? Отговорът е доста прост: това е добър бизнес.

От Google до Ben & Jerry's, някои от най-големите и най-печеливши корпорации в света са интегрирали мерки за насърчаване на добро корпоративно гражданство в своите изявления и бизнес модели. И това се отплаща във времето.

 

Защо говорим за корпоративна социална отговорност?


Целта е да се гарантира, че фирмите осъществяват своята дейност по етичен начин. Това означава да се отчете тяхното социално, икономическо и екологично въздействие и да се вземат под внимание правата на човека.

Тя включва редица дейности като:

 
  • Работа в партньорство с местните общности;
  • Социално отговорни инвестиции;
  • Развиване на взаимоотношения със служители и клиенти;
  • Опазване на околната среда и устойчивост.

Някои предприятия имат като основна цел изпълнението на социални или екологични цели, за разлика от бизнеса, който се опитва да постигне финансовите си цели, като в същото време минимизира всяко отрицателно въздействие върху обществото или околната среда. Тези предприятия се наричат ​​социални.
 

 

Защо е важно това за компаниите?


Налице са нарастващи изисквания от страна на служители, клиенти и държавни органи за това предприятията да са по-отворени за своята дейност и да достигат и поддържат приемливи стандарти в своята бизнес практика.

За работодателите понятието корпоративна социална отговорност се възприема като важен начин за повишаване на конкурентното предимство, за защита и увеличаване на осведомеността за марката и изграждане на доверие с клиентите и служителите.

Как да разберем коя марка е социално отговорна? Има начини. Много по-големи компании вече публикуват информация за своите дейности по КСО на своите уебсайтове. Съществуват и редица индекси, които измерват нивото на социална ангажираност на отделните марки по цял свят.

 

Ползи от въвеждането на такъв стандарт


Социалната отговорност стана все по-важна за компаниите през последните няколко години. Независимо дали става дума за овластяване на жените, подпомагане на околната среда или за намаляване на бедността, все повече фирми внедряват социална отговорност в цялостната си бизнес стратегия. Проблемите може да са местни, национални или глобални, а те носят и доста ползи за самата марка.

Един такъв ангажимент позволява на марката да се утвърди по-успешно. Общественото възприятие за фирмата е от решаващо значение за доверието на клиентите и акционерите в компанията. Чрез проектирането на позитивен имидж, една компания може да създаде добро име за себе си не само като финансово печелившо, но и социално осъзнато.

Освен това, по този начин се ангажират и клиентите. Изграждането на взаимоотношения с клиентите е крайъгълният камък на успешната компания и политиката на социална отговорност. Тя може да повлияе на решенията за закупуване на клиентите. Някои хора дори са склонни да плащат повече за даден продукт, ако знаят, че част от печалбата ще бъде насочена в помощ на обществени каузи.

Сред най-големите ползи от въвеждането на корпоративна социална отговорност е, че по този начин ръководството на фирмата задържа най-качествените си кадри. Много служители искат да се чувстват като част от нещо по-голямо и това им дава възможност да влагат уменията и енергията си в нещо добро. Някои служители на големи корпорации наброяват десетки хиляди, а когато застанат зад дадена инициатива, резултатите могат да бъдат невероятни. Освен това, като част от стратегия, която помага на по-голямото благо, може да повиши морала на служителите и да доведе до по-голяма производителност на работната сила.

Корпоративна социална отговорност, устойчиво строителство
 

 

Приемане от бизнеса


Организациите и крайните клиенти могат да поемат ангажимент за устойчивост. Фондация "Инициативи на Сен-Гобайн" подкрепя проекти, предложени от служители, в три направления:

- интеграция на младите хора чрез работа в жилищния сектор,
- Изграждане, реконструкция или обновяване на социални жилища за цели от общ интерес,
- Енергийна ефективност и опазване на околната среда в социалните жилища.

Концепцията за корпоративна социална отговорност сега е твърдо вкоренена в глобалния бизнес и все повече дневен ред. Но за да се премине от теория към конкретно действие, много пречки трябва да бъдат преодолени. За целта са необходими повече конкретни действия от всички страни – правителства, компании и потребители. Политиката за корпоративна социална отговорност на Saint-Gobain е изградена на базата на няколко основни ангажимента: създаване на
устойчиви сгради, ограничаване на въздействието и върху околната среда, насърчаване на професионалния растеж на служителите и подпомагане на развитието на местните общности. Нашата амбиция е да направим атрактивни, енергийно ефективни и екосъобразни жилища достъпни за най-много хора. Политиката за корпоративната социална отговорност на Сен-Гобен се основава на четири ангажимента: създаване на устойчиви сгради, ограничаване на въздействието върху околната среда на Групата, насърчаване на професионалния растеж на служителите и подпомагане на развитието на местната общност. Проектът за КСО се имплементира в България за едно по-добро бъдеще за нас и околната среда.