Как се рециклира пластмаса?

02.03.2018 г.
Как се рециклира пластмаса
Рециклирането е много важно в светлината на нарастващото население и съответно нарастващото количество отпадъци. То ни позволява да използваме отново неща, които иначе трябва да се произвеждат чрез използването на така ценните невъзобновяеми ресурси. Масово такива отпадъци са продукти на петролното производство като пластмаси, найлонови опаковки и други. Тяхното събиране и рециклиране е задължително, за да запазим планетата чиста.

Ние от Saint-Gobain активно се занимаваме с
устойчиви строителни решения, осигуряващи възможно най-малко въздействие върху природата. Според нас рециклирането оказва силно положително въздействие върху планетата, и затова то е залегнало в ежедневната работа във всичките ни офиси и заводи.
 

Събиране


Пластмасата се среща в много и различни форми: пластмасови кутии, буркани, бутилки, найлонови чанти, найлонови опаковки и други. Съществуват центрове, които изкупуват този тип отпадъци и превръщат рециклирането в бизнес. Тонове пластмасови отпадъци се събират и пращат към такива центрове, за да бъдат обработени. За съжаление, не всички страни имат капацитета да рециклират пластмаса. Много малко развити страни наистина могат да рециклират пластмаса. Това означава, че проблемът с този вид отпадъци е много голям в страните от третия свят.
 

Сортиране


Реалният процес по рециклиране на пластмасата започва със сортиране на различните видове пластмаса по съдържанието им на смола и по цвят. Този процес се прави и за да се елиминират възможните замърсители. Има специално разработени машини, които помагат в сортирането на пластмасите според съдържанието на смола в тях.


Нарязване


След като се сортират, следващата стъпка е пластмасата да се нареже на малки парченца. Пластмасовите шишета и кутии се раздробяват допълнително на още по-малки парченца. По-леките и по-тежките парченца се разделят със специална машина. Процесът по разделянето гарантира, че различните видове пластмаса не се смесват заедно във финалния продукт. Запомнете - различните видове пластмаса се използват за изработка на различни неща.
 

Почистване


След като напълно се отдели единия вид пластмаса от другия, прашинките се измиват с препарат, който премахва останалото по тях замърсяване. След като процесът приключи, чистите прашинки минават през специализирано оборудване, което отделя още един път прашинките с различни съдържание на смола. Пластмасовите прашинки се подлагат на топлина, за да изсъхнат.
 

Топене


Сухите прашинки се стапят. Те може да се стопят и с тях да се оформят нови продукти или от тях да се направят пластмасови гранули. Процесът на топене се случва при строго определени температури. Има специализирано оборудване, което спомага пластмасата да се топи, без да се поврежда.
 

Производство на пластмасови пелети


След процеса на топене пластмасовите парчета се компресират в малки гранули известни като пластмасови пелети. В това състояние пластмасовите гранули са готови за повторна употреба при направата на пластмасови изделия. Важно е да се отбележи, че рециклираната пластмаса рядко се използва за производство на изделия със същата форма като преди процеса на рециклиране. След рециклирането пластмасовите пелети се транспортират до компании за преработка на пластмасови изделия, откъдето излизат нови пластмасови изделия от рециклирана пластмаса.

Надяваме се процесът на рециклиране да Ви е станал по-ясен след прочитането на статията. Ако сте загрижени за природата, последвайте нашия пример и започнете да рециклирате опаковките, които използвате у дома и на работа..

 

Рециклиране в България


В България трябва да се обърне по-голямо внимание върху целия процес на рециклиране. Важно е да се покаже на населението, че опазването на околната среда е отговорност на всички и всеки може да се включи дори с нещо малко. Създадени са различни проекти за това, като един от водещите е NoWaste – с подкрепата на Център за научни изследвания и проектиране – УАСГ и CSR Bulgaria.  В момента има разделно събиране на отпадаците, но изградената система за преработване на материалите се нуждае от усъвършенстване.