Habitat Lab – демонстрация на баланс между качество на живот и грижата за околната среда

24.05.2019 г.
Saint-Gobain Habitat Lab Търсенето на перфектния баланс между качество на живот и грижата за устойчивостта на околната среда, беше целта на посещението на представители на Saint-Gobain България и партньори на компанията в Habitat Lab на Saint-Gobain. Habitat Lab е център за иновации и обучения и е единствен по рода си, обединяващ традициите и модернизма в строителството. Той нагледно представя как напредналите технологии от семейството на Saint-Gobain, могат да работят заедно за създаването на уютни и екологични сгради.

Habitat Lab е първият пример на концепцията "Multi Comfort" на Saint-Gobain. Лабораторията е високо енергийно ефективна. Тя осигурява икономия на енергия, по-ниски емисии и максимален комфорт. В действителност потреблението на енергия на сградата е близо до нула благодарение на слънчевата фотоволтаична система.

Построен на площ на 1200 кв.м., Habitat Lab включва реконструирано съществуващо крило на стара сграда от 1950 г. и изградена нова част. Проектът е изграден с най-модерните и пълни строителни решения на Saint-Gobain, за да гарантира високите нива на енергоспестяване, намаляване на потреблението на суровини и на замърсяващите емисии, както и максимален комфорт при използване на пространствата. Научните изследвания и иновациите са в основата на стратегията на Saint-Gobain. Демонстрационните зали позволиха на гостите да се докоснат до продуктите, както и да научат пълната информация за техните технически характеристики и приложение. Презентацията, на която те присъстваха, ги запозна и с изследователската дейност на Групата. Тя се фокусира както върху големите, сензационни открития, така и върху непрекъснато подобряване на продукти, процеси и услуги, развивани в открита среда и с внимание към нуждите на клиента. Вложените в Habitat Lab решения имат за цел да вдъхновят и запознаят експертите в строителството да използват иновативни и модерни продукти, с които да се гарантира един по-комфортен и качествен начин на живот.